GENERALSEKRETERARENS BUDSKAP PÅ INTERNATIONELLA DAGEN FÖR BEGRÄNSNING AV NATURKATASTROFER 12 oktober 2005

Under det gångna året har människor överallt blivit varse att det inte finns något ställe i världen som är skyddat från naturkatastrofer. Från den stora jordbävningen och tsunamin i Indiska oceanen till länder i Afrika som härjats av torka och gräshoppor, från förödelsen som orsakats av orkaner och cykloner i USA, Karibien och Stilla havet till kraftiga översvämningar i Europa och Asien, har hundratusentals människor omkommit och miljontals förlorat sitt levebröd på grund av naturkatastrofer.

Vad vi kan lära oss av detta omfattas i temat för årets internationella dag för begränsning av naturkatastrofer: ”Investera för att förebygga katastrofer.” Vi kan inte förhindra katastrofer, men vi kan och måste utrusta individer och samfund för att stå emot dem. De som är mest utsatta för naturens vrede är oftast de fattigaste, vilket innebär att samtidigt som vi minskar fattigdomen, minskar vi också sårbarheten.

Nu under det internationella året för mikrokrediter måste vi förstå att mikrofinansiering kan göra mycket för människor med dålig eller ingen tillgång till traditionella finansinstitutioner, och genom detta minska katastrofrisken och förbättra katastrofhanteringen. Genom att sprida inkomsterna till särskilt utsatta befolkningar och främja åtgärder mot katastrofer kan mikrofinansiering stärka mekanismer för att tackla katastrofer samtidigt som återhämtningen efteråt påskyndas.

Detta är den sortens nydanande tillvägagångssätt som Hyogo Framework for Action 2005-2015 uppmanar till. Handlingsplanen antogs vid FN:s toppmöte i New York i september. På denna internationella dag, då vi alla borde ha tagit lärdom av året som gått, uppmanar jag regeringar på alla nivåer, internationella organisationer, grupper från det civila samhället och den privata sektorn att implementera detta ramverk och investera i fattigdomsminskning och förebyggande av katastrofer för att bygga samhällen som kan återhämta sig och för att rädda liv.