Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för utrotning av fattigdom

17 oktober 2010

Temat för årets internationella dag för utrotning av fattigdom är jobb – bra arbete, en betydelsefull anställning och en möjlighet att tjäna sin utkomst.

Ett bra och produktivt arbete är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa fattigdom och ge människor möjligheten att försörja sig själva.

Men än hälften av världens arbetstagare har otrygga jobb. De saknar formella avtal och socialskydd, de tjänar ofta för lite för att försörja sina familjer eller för att förbättra sin ekonomiska ställning. På grund av den globala krisen lever nu ytterligare omkring 64 miljoner människor i fattigdom och antalet arbetslösa har ökat med över 30 miljoner sedan år 2007.

Hur kan vi ta steget från fattigdom till bra arbete? Genom att investera i ekonomiska och sociala lösningar som genererar jobb, genom att främja goda arbetsvillkor och mer omfattande socialskydd. Tillgång till utbildning, hälsovård och arbetsträning är också viktigt.

    Vi måste också fokusera på ungdomsarbetslösheten. Unga människor har en tre gånger större risk att drabbas av arbetslöshet än vuxna. Ifjol var mer än 81 miljoner unga människor arbetslösa, den högsta siffran någonsin. Ett av de bästa sätten att ge unga hopp inför framtiden är att se till att de har ett arbete.

I september samlades värdens ledare i New York för ett toppmöte om millenniemålen, där enades de om en serie åtgärder för att bekämpa fattigdomen. Det har skett framsteg på många håll i världen, men hundratals miljoner människor lever ännu i fruktansvärda förhållanden där de saknar de mest grundläggande tjänsterna. För att förändra denna situation, för att utrota fattigdomen, stärka ekonomin och för att bygga fredliga och stabila samhällen måste vi ta itu med den globala jobbkrisen.

Den omfattande ekonomiska osäkerheten och nedskärningar skall inte få utgöra ursäkter för att göra minde. De är, de facto, skäl till att göra mer.

Låt oss på denna internationella dag för utrotning av fattigdom lyssna till de fattiga och sträva till att skapa arbetsmöjligheter och trygga arbetsvillkor för alla.

Låt oss arbeta för en värld där alla har tillgång till ett gott arbete.

 

Av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon