CO2-utsläppen från byggnadssektorn slog i taket

En urban miljö i kvällsljus
Foto: Unsplash/Zia Syed

Trots en ökning angående investeringar i energieffektivitet och lägre energiintensitet har bygg- och anläggningssektorns energiförbrukning och CO2-utsläpp återhämtat sig från covid-19-pandemin till rekordhöga siffror, konstaterar en ny rapport.

2022 års Global Status Report for Buildings and Construction, som publicerades vid den senaste omgången av klimatsamtal i Egypten, COP27, visar att sektorn stod för över 34 procent av energiefterfrågan och cirka 37 procent av energi- och processrelaterade CO2-utsläpp 2021.

Sektorns operativa energirelaterade CO2-utsläpp nådde tio gigaton CO2-ekvivalenter – fem procent över 2020 års nivåer och två procent över den pre-pandemiska toppen 2019. År 2021 ökade det operativa energibehovet för uppvärmning, kyla, belysning och utrustning i byggnader med cirka fyra procent från 2020 och tre procent från 2019.

”År av varningar om klimatförändringarnas effekter har blivit verklighet”, säger Inger Andersen, verkställande direktör för FN:s miljöprogram (UNEP). ”Om vi ​​inte snabbt minskar utsläppen i linje med Parisavtalet kommer problemen att växa.”

”Byggnadssektorn står för 40 procent av Europas energiefterfrågan, 80 procent av den från fossila bränslen. Detta gör sektorn till ett område där omedelbara åtgärder bör vidtas, man bör se till att investeringar och politik främjar energitryggheten på såväl kort som lång sikt.”

Att minska koldioxidutsläppen inom byggnadssektorn till år 2050 är avgörande för att uppnå dessa nedskärningar. För att minska de totala utsläppen måste sektorn förbättra byggnaders energiprestanda, minska byggnadsmaterials koldioxidavtryck, mångdubbla politiska åtaganden vid sidan av åtgärderna och öka investeringarna i energieffektivitet.”

Läs mer här.