Fattigdom – lätt att fördöma, svårt att bekämpa

poverty

poverty

17 oktober 2012 – Fattigdom förknippas alltför ofta med utvecklingsländer. I själva verket lever 115 miljoner människor inom EU idag på gränsen till fattigdom – däribland 20 miljoner barn, och 8 % av den arbetande befolkningen.

Idag står 40 % av världens befolkning för 5 % av den globala inkomsten, medan den rikaste 20 %  tre fjärdedelar av världens inkomster. Och för varje dollar bistånd ett utvecklingsland mottar, spenderar det 25 dollar på att återbetala sin skuld.

OECD:s (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) rapport från 2011,  ”An Overview of Growing Income Inequalities in OECD Countries: Main Findings”, visar att den genomsnittliga inkomsten för den rikaste 10 % nu är nästan nio gånger större än den fattigaste 10 % inkomst i OECD-länderna.

Den 17:e oktober 1987 samlades 100 000 människor på Trocadero Plaza i Paris i åminnelse av alla offer för hunger, våld och okunskap, och för att uttrycka sin indignation över den extrema fattigdomen. De ville även uppmana mänskligheten att enas i kampen för de mänskliga rättigheterna, vars deklaration undertecknats på samma plats redan år 1948.

Sedan dess har människor samlats varje år på samma datum, oavsett religiös eller social bakgrund, för att förnya sitt engagemang och visa solidaritet med de fattiga. År 1992 utlyste FN:s generalförsamling den 17:e oktober till den internationella dagen för utrotning av fattigdom.

Fattigdom är den huvudsakliga orsaken för hunger runtom i världen. Det betyder helt enkelt att människor inte har tillräckligt med inkomster för att köpa mat. Konflikter eller torka är självklart viktiga orsaker för hunger, men det är ändå långt vanligare att människor – oavsett var de bor – inte har tillräckligt med pengar för att köpa den mat de behöver.

Under det senaste årtiondet har miljoner människor tagit sig ur fattigdomsfällan och uppnått bättre tillgång till hälsovård och utbildning. Emellertid återstår det mycket arbete:

•    Den extrema fattigdomen minskar i varje region i världen, men 870 miljoner människor går ändå hungriga
•    Mödradödligheten har minskat med 47 % sedan 1990. Om vi lyckas utrota fattigdom, förbättras även mödrarnas hälsa världen över
•    89 % av världens befolkning har nu tillgång till rent dricksvatten, men alltför många saknar fortfarande sanitet
•    Dödsfallen på grund av malaria har minskat med 25 % under de senaste 12 åren, men ett barn dör fortfarande varje minut i malaria

Läs mer och engagera dig via hemsidan  http://www.endpoverty2015.org/