Ett nytt och bättre liv?

 

18.12.2012 – Varje dag lämnar människor sina hem i en strävan att undkomma förtryck, fattigdom, hunger – eller helt enkelt för att söka ett bättre och tryggare liv utanför sitt lands gränser. Emellertid möter de ofta ännu större svårigheter i det nya hemlandet. Den 18:e december uppmärksammas den internationella migrationsdagen, som strävar till att belysa de utmaningar den ökande migrationen för med sig.

Lockelsen av ett bättre betalt arbete i ett rikt land är en stark drivkraft för internationell migration. Emellertid överskuggas hoppet och strävan efter ett bättre liv ofta av mottagarlandets fientliga inställning. ”De tar våra jobb”, ”de sänker våra löner” och andra fraser som ofta hörs i migrationsdebatten är välkända i de utvecklade länderna – och den pågående ekonomiska krisen har tillspetsat debatten ytterligare.

”Att vi uppmärksammar migranters rättigheter är speciellt viktiga i dessa tider av global och ekonomisk osäkerhet”, betonar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen. ”Då åtstramningar och budgetnedskärningar görs, uppstår även åtgärder som diskriminerar immigranter. Det förekommer xenofobisk retorik som uppmuntrar till våld mot invandrare, och immigrationslagar föds som ger polisen rättigheter att profilera människor utan efterföljder. Under en tid av ekonomisk recession är det viktigt att minnas att vi har flera sektorer inom ekonomin som är helt beroende av inflyttad arbetskraft, och att invandrarföretagare bidrar till att skapa arbeten,” säger Ban Ki-moon.

Många utvecklade ekonomier behöver invandrare för de jobb som inte kan läggas ut, eller för vilka det inte finns villig, inhemsk arbetskraft. Och då den yngre generationen blir allt mer välutbildad, finns det allt färre som nöjer sig med lågavlönade och fysiskt krävande arbeten.

2013 kommer generalförsamlingen att hålla sin andra konferens på hög nivå om internationell migration och utveckling. Där har medlemsländer och deras partners möjlighet att diskutera praktiska åtgärder för att underlätta arbetskraftsrörligheten, främja hållbar utveckling och trygga migranters rättigheter – speciellt kvinnors och flickors, som i dagens läge står för 49 % av världens migranter.

”Inför den kommande konferensen hoppas jag att medlemsländer kommer att hålla de mänskliga rättigheterna i fokus, och att de på nationell nivå vidtar åtgärder som avkriminaliserar irreguljär migration, söker alternativ till så kallade förvaringscenter, och håller sådan public service som sjukvårdare och lärare separat från migrationsmyndigheter. Jag hoppas även att deltagarna kommer att betrakta migrationen i kontext av den globala utvecklingsagendan för post-2015”, betonade generalsekreteraren.

Den 4:e december år 2000 utlyste generalförsamlingen den 18:e december som den internationella migrationsdagen, och den 18:e december 1990 antog generalförsamlingen den internationella konventionen för migrantarbetares och deras familjers rättigheter.