EU-kommissionens klimatmål delar åsikter

Photo: UN Photo/Kibae Park

Photo: UN Photo/Kibae Park

25.1.2014 – EU-kommissionen publicerade sina nya klimatmål på onsdagen, med mål att halvera utsläppen med 40 % innan 2030. Även om de nya målen anses vara de tuffaste regionala klimatmålen i världen, anser många att de ändå inte är ambitiösa nog för att bidra till att tackla klimatförändringen.

Utöver målet på 40 % sade kommissionen även att 27 % av EU:s energiproduktion kommer att ske genom förnybara energikällor innan samma deadline.

Målen är svagare än många gröna kampanjledare hoppats på, men strängare än vad vissa medlemsländer och kommissionärer hade hoppats på under de sista skeden av förhandlingarna.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, som kommer att öppna klimatkonferensen i New York i september, hyllade kommissionens förslag och uppmuntrade andra medlemmar av det internationella samfundet att följa samma standard.

”Jag vill tända gnistan för ett ”race till toppen”. Jag vill se alla ledare inspirerade och definiera vad de kan bidra med. Med detta uttalande har den Europeiska kommissionen satt bollen i rullning”, sade generalsekreteraren under en gemensam presskonferens med EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso och Världsbankens ledare Jim Yong Kim under Världsekonomiskt forum i Davos, Schweiz.

”Jag välkomnar EU:s mål”, sade Danska miljöministern Martin Lidegaard. ”Målet säkrar EU:s ambitiösa klimat- och energipolitik som gynnar såväl företag som individer. Det betyder även att EU minskar sitt beroende av fossila bränslen och kan engagera sig som en trovärdig aktör i det globala klimatmötet i Paris år 2015”.

Finlands miljöminister Ville Niinistö kritiserade målen som enligt honom inte var ambitiösa nog. ”Ur ett klimatvetenskapligt perspektiv är målen modesta. Att begränsa uppvärmningen till 2 grader Celsius kräver att EU-länderna samarbetar på ett rättvist och effektivt sätt. För att EU:s klimatpolitik skall vara trovärdig, borde utsläppen minskas med åtminstone 50 %”, sade han.

Kommissionens mål kommer måste ännu accepteras av medlemsländerna och EU-parlamentet före de kan implementeras till fullo. Det europeiska rådet kommer att diskutera förslaget i mars.