A-Ö Webbindex

Romernas nationaldag: Vad har Chaplin, Robert Plant och Rita Hayworth gemensamt?

Jo detsamma som Django Reinhard, Joe Zawinul, Michael Caine och Tracey Ullman: De har romska rötter. Den 8 april är Romernas internationella dag.

Den dagen fick den romska gemenskapen sin egen hymn och flagga: den gröna färgen symboliserar jorden och naturen, den blå färgen symboliserar himlen och det röda hjulet i mitten symboliserar romernas färdväg och hänvisar till deras indiska ursprung. Den 8 april  firar romerna erkännandet av sin kultur och fira sin historia. Denna dag är också ett tillfälle att påminna om att många romer i dagens Europa fortfarande utsätts för diskriminering i sina dagliga liv.

Enligt uppskattningar bor det 10 till 12 miljoner romer på den europeiska kontinenten, av vilka fler än 6 miljoner har spridit sig över EU:s 28 medlemsländer. Denna befolkningsandel, med sin egen kulturella identitet, utgör dock endast 1,2 % av EU:s befolkning. Det är svårt för den romska befolkningen att göra anspråk på tillgång till utbildning, sysselsättning, bostad och hälsovård under dessa omständigheter.

En grupp människor i olika åldrar som står på en gata tillsammans
Romer i Lviv, Ukraina. Foto: Водник/ Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5

Romer i Ukraina

I början av den ryska invasionen av Ukraina 2022 noterades att man behöver agera för att säkerställa likabehandling av romer på flykt från Ukraina. På den internationella romska dagen förenas International Coordination Roma Group och FN i Ukraina i ett gemensamt uttalande, som uppmuntrar samhällen över hela världen att fira romsk kultur, historia och språk samt att uppmärksamma de utmaningar romer står inför i deras dagliga liv.

”Romer är en viktig del av det ukrainska samhället och landets rika mångkulturella historiska arv. Därför är det oerhört viktigt att säkerställa lika rättigheter för alla, se till att ingen hamnar på efterkälken och att romers specifika behov och utmaningar tas i beaktande”, skriver uttalandet.

Språk och romer i Norden

Romer har status som nationell minoritet i tre av de nordiska länderna: Norge, Sverige och Finland. Det finns många dialekter av romani: Lovari, arli, kalderasch, gurbeti, bugurdzi, kale och lokala versioner av romani. Dialekterna uppstod när romer har bosatt sig i olika länder i Europa och lånat både ord och ibland lite grammatik från landets huvudspråk. Till exempel innehåller polsk romani många polska lånord, men grundvokabulären, de ursprungliga romaniorden, är desamma. Eftersom dialekterna innehåller dessa lånord kan det vara svårt för romer från olika länder att förstå varandra.

Uppskattningsvis finns det mellan 50 000 – 100 000 romer i Sverige. Gruppen är långt ifrån enhetlig, den består främst av fem större grupper: resanderomer, finska romer, svenska romer, utomnordiska romer samt nyanlända romer. De första romerna sägs ha kommit hit redan under 1500-talet, medan den senaste gruppen kom till Sverige under 1990-talet i samband med kriget i forna Jugoslavien.

Det finns många kända personer av romskt ursprung, exempelvis skådespelarna Charlie Chaplin, Michael Caine, Rita Hayworth, Yul Brynner och Tracey Ullman. Kända musiker: Django Reinhard, Robert Plant och Adam Ant. Fotbollsspelare: Dejan Savićević (AC Milan/Montenegro) Zvonimir Boban (AC Milan Kroatien), Milan Baroš (Liverpool/Tjeckien) och Jesús Navas (Mancester City/Spanien).

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19