Norden och FN: Miljoner till FN:s humanitära fond för Sudan

Norge bidrar med NOK 65 miljoner för att hjälpa till att mildra de mest omedelbara humanitära behoven i Sudan. – Genom detta bidrag till den gemensamma fonden hoppas vi att FN kommer att ha en större möjlighet att svara på de humanitära utmaningarna i Sudan på ett passande sätt, säger utrikesminister Jonas Gahr Støre. Biståndet skall användas i södra Sudan och Darfur, med syftet att kunna svara snabbt på de som är i störst behov av hjälp, och att stärka planeringen och koordinationen.

–Det internationella samfundet måste göra sitt yttersta för att stödja freden i Sudan och FN har en mycket viktigt roll i koordinationen av alla ansträngningar, säger utrikesminister Gahr-Støre. År 2005 bidrog Norge med nästan NOK 200 miljoner till humanitär hjälp i Sudan. (Source: MFA)