Fakta – FN arbetar för att göra världen till en bättre plats

FN har utformat den historiska Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948) samt omkring 80 konventioner och avtal som hjälper till att skydda och främja särskilda mänskliga rättigheter.

FN:s fredsbevarande verksamhet är ett viktigt instrument för fred. Nära 67 000 FN-soldater och civilpersonal från 103 länder arbetar för närvarande i 16 operationer över hela världen.

FN:s miljökonventioner har hjälpt till att minska sur nederbörd i Europa och i Nordamerika, reducera marina föroreningar över hela världen och avveckla produktion av gaser som förstör jordens ozonlager.

FN och dess organ, t.ex. Världsbanken och FN:s utvecklingsprogram, går i täten för att främja utveckling i fattigare länder och ger bistånd på $30 miljarder per år.

Fler internationella lagar har utvecklats genom FN under de senaste 60 åren än förut under hela vår historia.

Genom stöd från den globala alliansen för vaccinering (ett gemensamt initiativ för UNICEF, WHO, Världsbanken, privata stiftelser, läkemedelsindustrin och regeringar) kunde man förhindra att 670 000 barn födda mellan 2001 och 2003 dog.

Under 2003 nådde WFP ut till 110 miljoner människor med livsmedelshjälp. Det var rekord i programmets 40-åriga historia.

Luftfarten i hela världen är säkrare tack vare regler och bestämmelser som man kommit överens om genom Internationella civila luftfartsorganisationen.

Under 2003 uppgick FN:s appeller för endast nödhjälp till krigsoffer och offer för naturkatastrofer till nära $3,4 miljarder.

Smittkoppor utrotades i världen genom en global kampanj som koordinerades av WHO.
Fem miljoner människor som skulle ha varit förlamade kan idag gå tack vare initiativet för global utrotning av polio som lanserades 1988 av WHO, UNICEF, USA:s center för kontroll och förebyggande av sjukdomar samt Rotary International. Poliofallen har minskat i hela världen med mer än 99 procent.

Utgifterna för FN-systemets arbete inom ekonomiska och sociala program för att hjälpa världens fattigaste (genom UNICEF, WFP, UNDP och andra) uppgår till $7,3 miljarder per år. Det är mindre än 0,8 procent av världens militära utgifter som uppskattas vara $956 miljarder.