”Extrem fattigdom kan utrotas inom en generation”

Flickr Direct relief Creative Commons

Flickr Direct relief Creative Commons

6.7.2015 – Millenniemålen har resulterat i den mest framgångsrika bekämpningen av fattigdom genom tiderna, och kommer fungera som språngbräda för antagandet av den nya hållbarhetsagendan i september i år.

Den sista millenniemålsrapporten, The Millennium Development Goals Report 2015, som precis lanserats av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, påvisar att det femton år långa arbete med de åtta millenniemålen varit framgångsrikt på många platser, och att även de fattigaste länderna kan göra stora framsteg med hjälp av målinriktade insatser och strategier, tillräckliga resurser och politisk vilja.  

”Genom att titta på dessa långtgående och konsekventa vinster vet vi nu att extrem fattigdom kan utrotas inom en till generation” säger Ban Ki-moon. ”Millenniemålen har bidragit till den positiva utveckling vi ser idag och har lärt oss hur regeringar, företag och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att uppnå hållbar utveckling”.

Mål och delmål

Millenniemålsrapporten konstaterar att målsättande kan lyfta miljontals människor ur fattigdom, höja kvinnors och flickors egenmakt, förbättra hälsa och välmående och skapa nya möjligheter för bättre liv.

2 Un Photo Fardin WaeziFör bara två decennier sedan levde nästan hälften av alla invånare i utvecklingsländer i extrem fattigdom. Antalet människor som idag lever i extrem fattigdom har sjunkit till mindre än hälften, från 1,9 miljarder år 1990 till 836 miljoner år 2015.

Jämställdhet mellan pojkar och flickor i fråga om skolgång har också ökat avsevärt i och med millenniemålen och jämn könsfördelning i grundskolan har uppnåtts i nästan alla världens länder.

Den genomsnittliga andelen kvinnor i parlament världen över har näst intill fördubblats under de senaste 20 åren. Andelen barn som dör innan sin femårsdag har sjunkit till mindre än hälften, från 90 till 43 dödsfall per 1000 födslar sedan 1990. Mödradödligheten har globalt sett sjunkit med 45 procent sedan 1990 men den största minskningen har ägt rum sedan 2000.

7 un photo kibae parkMålinriktade satsningar att förebygga och bekämpa sjukdomar så som HIV/AIDS och malaria, har genererat resultat över förväntan. Mer än 6,2 miljoner malariadödsfall beräknas ha undvikits mellan 2000 och 2015, allt medan arbetet med tuberkulos beräknas ha räddat 37 miljoner liv mellan 2000 och 2013. Globalt sett har 2,1 miljarder människor fått tillgång till förbättrad sanitet och andelen människor som fortfarande uträttar sina behov i det fria har nästan halverats sedan 1990.

Ojämlikheter kvarstår

Rapporten visar att stora framsteg uppmätts gällande många av millenniemålen och deras delmål. Men dessa framsteg har även varit inkonsekventa och varierat betydligt mellanregioner och länder. Konflikter utgör det största hotet mot mänsklig utveckling och konflikthärjade länder uppnår vanligen de högsta siffrorna av fattigdomsnivåer.

5 un photo eskinder debebeOjämställdhet mellan könen kvarstår trots kvinnors ökade representation i parlament och flickors ökade skolgång. Kvinnor fortsätter möta diskriminering inom arbetsmarknad, ekonomiska resurser och deltagande i privat och offentligt beslutsfattande.

Trots omfattande förbättringar i fattigdomsnivåer går 800 miljoner människor fortfarande hungriga och lika många lever i extrem fattigdom. I konflikthärjade länder ökade andelen barn som inte går i skolan från 30 procent år 1990 till 36 procent år 2012. Och koldioxidutsläpp har ökat med 50 procent sedan 1990 och vattenbrist påverkar nu 40 procent av världens befolkning, en siffra som väntas stiga.

En ny global utvecklingsagenda

4 un photo kibae parkVärldens ledare har efterlyst en ambitiös och långtgående utvecklingsagenda som ska ta över efter millenniemålen i år. Den nya agendan bryter ny mark med målsättningar som rör ojämlikhet, ekonomisk tillväxt, stadsplanering, anständiga jobb och bostäder, industrialisering, energi, klimatförändringar, hållbar konsumtion och produktion samt fred och rättvisa.

”Den förestående post-2015-agendan och dess hållbarhetsmål strävar efter att bygga vidare på våra hittills uppnådda framgångar och sammanföra länder att tillsammans verka för en mer välmående, hållbar och rättvis värld” avslutar Ban Ki-moon.

Bakgrund

Millenniemålsrapporten innehåller en årlig utvärdering av global och regional utveckling och uppfyllande av millenniemålen. Rapporten presenterar omfattande och dagsaktuella uppgifter samanställda av över 28 FN-organ och internationella aktörer. All data som använts för att färdigställa rapporten finns att hitta på mdgs.un.org. För mer information, pressmaterial och kontaktuppgifter se www.un.org/millenniumgoals .

Källa: UNDP