FN:s befolkningsdag: investera i vetenskap, inte vapen

Photo Oxfam International Flickr CC BY NC ND 2.0 2

Photo Oxfam International Flickr CC BY NC ND 2.0 2

11.7.2015 –  Utbildning ses idag som en allt viktigare del av all humanitär strategi för krigs- och konfliktområden. Men utbildning får fortfarande inte de resurser och den uppmärksamhet den skulle kräva.

Millenniemålsrapporten, som publicerades tidigare i veckan, visar hur världen åstadkommit hisnande framsteg i barns skolgång – speciellt i Afrika söder om Sahara. Idag börjar 91 % av världens barn grundskolan, och antalet flickor ökar stadigt.

Men trots framstegen ökar även antalet barn som inte går i skola, och detta på grund av det aldrig tidigare skådade antal flyktingar och fördrivna i världen. 30 miljoner barn befinner sig på exilens och flyktens långa väg, ofta långt från sina hemstäder och –länder. Enligt en rapport av UNESCO kommer 24 miljoner barn aldrig att sätta sin fot i ett klassrum, och flickor förblir de mest förfördelade.

Siffrorna tyder på att målsättingen för universell grundskola för alla inte bara stannat upp – andelen bistånd som öronmärks för utbildning befinner sig under den nivå vi var på år 2010.

Den 11 juli uppmärksammar FN världsbefolkningsagen, och i år belyser FN vikten av utbildning för krigsdrabbade och sårbara befolkningsgrupper.

Malala Yousafzai Photo UN photos”Världsledare måste uppfylla sina löften om investering för framtiden, och de måste börja finansiera böcker, utbildning och hopp istället för krig, vapen och konflikter”, sade Malala Yousafzai under sitt tal på Oslos toppmöte för utbildning, där även FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon deltog.

Den unga människorättskämpen och Nobelpristagaren skrädde inte orden då hon efterlyste större ansträngningar för världens alla barn, speciellt dem som drabbats av konflikt. ”De fattigaste flickorna får gå i skola under endast tre år, på grund av brist på vilja och vision bland många länders regeringar. Detta är oacceptabelt”, sade Malala. Hon betonade även att vad som krävs, är inget mindre än tolv års utbildning för alla. Inte nio, inte sex, inte tre, utan tolv år.

Enligt en rapport av UNESCO, skulle kostnaden för en tolv års grundskoleutbildning kosta uppskattningsvis 340 miljarder dollar tills 2030 – eller 39 miljarder mer än vad som idag utlovats. För att fylla gapet har UNESCO konstaterat att bidragsgivare borde öka på sitt stöd sexfaldigt.

Men detta är bara en droppe i havet då man tittar på världens militära utgifter, påpekar Malala.

”Den chockerande sanningen idag är att världsledare har alla pengar som behövs för att finansiera global utbildning – men de väljer att spendera pengarna på annat, som t.ex. militär budget”, skriver Malala i sin blogg.

”Faktum är, att om världen slutade spendera pengar på militära utgifter under bara 8 dagars tid”, sade Malala vidare, ”skulle vi samla ihop de 39 miljarder dollar som behövs för att garantera alla världens barn en gratis grundskoleutbildning i tolv års tid.”