A-Ö Webbindex

Kreativitet och innovation för en bättre värld

Vår kreativitet och innovationsförmåga är viktiga pusselbitar för att skapa en bättre värld. De mest vardagliga ögonblicken kan inspirera de bästa idéerna. De kan dyka upp när man tittar på film, under en cykeltur eller som det gjorde för Tommie Lögdahl – i duschen.

Det är därför Förenta nationerna instiftat Världsdagen för kreativitet och innovationer som äger rum den 21 april. Dagen ska uppmuntra till användande av kreativitet för problemlösning.

”Kreativitet är viktigt för mig inom den vardagliga problemlösningen som entreprenör. Att vara lösningsorienterad är något som hjälper mig varje dag i utvecklingen av mitt företag,” berättar entreprenören Tommie Lögdahl.

Kreativitet och innovation

En del menar att kreativitet kan tolkas som förmågan att utveckla och uttrycka nya idéer. I förlängningen av det resonemanget kan innovation ses som förverkligandet av dessa idéer.

Barn som målar med olika färger, Kreativitet och innovation
Foto: Dragos Gontariu/Unsplash.

I vilket fall verkar det inte finnas en universell definition eller förståelse av vad kreativitet innebär. Begreppet är öppet för tolkning, från betydelsen artistisk uttryck till problemlösning för ekonomisk, social och hållbar utveckling.

Syftet med Världsdagen för kreativitet och innovationer är att öka medvetenheten kring kreativitet och innovationernas betydelse för alla olika perspektiv på mänsklig utveckling.

Ögonblicket när ljuset tändes

Tommie Lögdahl var väl medveten om klimatförändringarna och hur plast förorenar haven. Han oroade sig för planeten och funderade på hur han på bästa sätt skulle kunna bidra för att minska plastavfallet.

En dag stod han i duschen och när han såg sig omkring lade han märke till överflödet av plastflaskor i badrummet, schampo- och tvålflaskor överallt. När han plockade upp några av flaskorna och läste baksidan upptäckte han att huvudingrediensen i produkterna är vatten.

Tommie Lögdahl
Entreprenören Tommie Lögdahl. Foto: Staffan Westerlund.

Det var då ljuset gick upp för honom och hans idé föddes.

”Det är ett enormt slöseri på resurser att frakta något som många redan har hemma i kranen,” berättar Lögdahl. ”Frågan jag ställde mig var: varför betala för plastskräp och transporterat vatten?”

Frågan gav inspiration till en ny produkt som ska göra det lättare för människor att leva mer hållbart.

Fortsätt vara nyfiken

Lögdahl skapade Nowa Drops. Hans produkt består av ett naturligt koncentrat som blandat med vatten bildar flytande tvål. Det ger en mer hållbar lösning där plastavfallet tas bort när det kommer till personliga hygienprodukter.

Att vara nyfiken är ofta en viktig faktor för framgångsrika innovationer och affärsutveckling. Så även för Lögdahl.

Nowa Drops
Nowa Drops. Foto: Christian Gustavsson.

”Jag tror att nyfikenheten hos en entreprenör är en viktig faktor som bidrar till att skapa nya idéer och våga genomföra dessa.”

Att driva ett företag baserat på en ny idé eller produkt kräver att man kan hantera de olika hindren som uppstår längs vägen.

”Entreprenörens vardag handlar om att lösa problem och längs vägen kommer ständigt nya utmaningar. Att vara öppensinnad och se utmaningar och problem som en möjlighet till att lära sig nya saker har hjälpt mig. Inspiration och stöd från andra entreprenörer har också varit viktigt,” förklarar Lögdahl.

Att hitta sitt varför

Förenta nationerna vill uppmärksamma vikten av kreativitet och innovation för hållbar utveckling. De är viktiga byggstenar för att skapa en bättre framtid för både människor och planeten.

Över hela världen hittar företagare sätt att integrera de globala målen i sina affärsplaner eller på andra sätt förbättra hållbarheten för sina företag.

Pappertuss, papper, kreativitet och innovation
Foto: Nick Fewings/Unsplash

Innovation kan anta olika färg och form. I en tidigare artikel berättade vi om Ingvar Helgason som inspirerades av filmen Blade Runner och började skapa läder i laboratorium.

I slutändan handlar allt ändå om att praktiskt utveckla idéer utifrån kreativitet och innovation. För Lögdahl handlar det om att brinna för sin idé och känna mening med det man gör.

”Att hitta mitt “varför” och en inre drivkraft har för mig varit en viktig faktor och motivation. Jag vill på sikt kunna hjälpa andra människor och vår planet,” avslutar han.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19