Ban varnar: “Detta är en kris”

5.12.2012 – Då FN:s klimatförhandlingar i Doha, Qatar, lade in en högre växel, uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanade världens länder att agera beslutsamt för att tackla den ”växande krisen” som klimatförändringen innebär.

”Låt oss inte ha några som helst illusioner – detta är en kris. Ett hot mot oss alla. Våra ekonomier. Vår säkerhet. Våra barns välmående, och generationerna därefter”, sade Ban Ki-moon under öppningen av konferensens paneldiskussioner på hög nivå. Konferensen är den 18:e i ordningen för FN:s ramkonvention för klimatförändring (UNFCCC).

”Varningstecknen finns överallt omkring oss”, tillade han och nämnde den aldrig tidigare skådade hastigheten med vilken istäcken smälter, havsnivån stiger och markdegraderingen och torkan breder ut sig på flera håll i världen.

”Ingen är immun mot klimatförändringen – varken rika eller fattiga”, sade han. ”Det är en existentiell utmaning för mänskligheten – vår livsstil, våra framtidsplaner. Vi måste idka ledarskap. Vi, kollektivt, är problemet. Därför måste vi även finna lösningarna.”

Den två veckor långa konferensen bringar 195 UNFCCC-partners samman. Den avslutas inkommande fredag, och delegaterna kommer bland annat att försöka förlänga Kyotoavtalet, vars första förbindelseperiod tar slut 2012.

”Jag uppmanar alla parter att arbeta i en anda av kompromisser – att blicka framåt och undvika att fastna i petitesser”, sade Ban Ki-moon till deltagarna. ”Låt oss försäkra att vi håller oss på den rätta vägen för ett effektivt, jämlikt, ambitiöst och universellt klimatavtal tills 2015.”