FGM: Utrota kvinnlig könsstympning inom en generation

Female Genital Mutilation Photo UN

Female Genital Mutilation Photo UN

5.2.2016 – Nya uppskattningar visar att minst 200 miljoner kvinnor och flickor har genomgått någon form av könsstympning år 2016.

Siffrorna stiger på grund av två orsaker: delvis för att länder lägger allt större uppmärksamhet på problemet och anstränger sig för att samla data, vilket är en god nyhet – men även delvis för att framstegen för att utrota sedvänjan inte håller samma takt som befolkningsökningen – vilket är en betydligt sämre nyhet.

Den 6 februari uppmärksammas den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning för att rikta uppmärksamhet mot denna förödande sedvänja som idag drabbar kvinnor på nästan alla kontinenter. Könsstympning har blivit en verklighet bland diasporan både i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

”Om den nuvarande trenden tillåts fortsätta, kommer allt mer flickor att stympas innan 2030 än idag. Detta på grund av den höga befolkningsökningen i speciellt de delar av världen där sedvänjan lever vidare”, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför dagen. ”Och eftersom stympning ökar riskerna vid förlossning, orsakar den skada både för dagens unga flickor och kvinnor såväl som för den kommande generationen.”

Många mellanstatliga organisationer uppmanar nu till en utrotning av könsstympning. Däribland den Afrikanska Unionen (AU), den Europeiska Unionen (EU) och Organisationen för islamiskt samarbete (OIC). Dessutom har de nyligen antagna globala målen för hållbar utveckling som ett av sina mål att utrota könsstympningen innan 2030 – inom loppet av en generation – och att erbjuda vård för dem som redan utsatts för ingreppet.

”Aldrig tidigare har det varit mer akut – eller mer möjligt – att utrota kvinnlig könsstympning och förhindra omätligt mänskligt lidande, och samtidigt backa upp kvinnors och flickors egenmakt för en positiv effekt på vår värld”, säger Ban.

Höj din röst mot könsstympning och delta i diskussionen med #endFGM!

För ytterligare information kan du ta en titt på de vanligaste frågorna (på engelska) här.