A-Ö Webbindex

Finland lyckligast för fjärde gången

Varje år släpps World Happiness Report där världens lyckligaste länder listas. Länderna rankas efter faktorer som påverkar livskvalitet och välmående. För fjärde gången i rad toppar Finland statistiken och blir världens lyckligaste land 2021. Den 20:e mars är Internationella lyckodagen.

Resolutionen som ledde till införandet av den här FN-dagen var ett förslag från Bhutan, som lyft fram betydelsen av glada och lyckliga medborgare för bruttonationalprodukten (GDP) i ett land.

Rapporten World Happiness Report baseras på olika data som är förenat med ett bra och lyckligt liv. Utöver GDP per capita, som ofta kopplas till högre livskvalitet, tar rapporten även hänsyn till andra faktorer som annars inte inkluderas. Till exempel graden av korruption och frihet, tillit mellan människor, säker och ren miljö, hälsosam livsstil och i vilken mån det finns sociala skyddsnät.

Författarna till rapporten påpekar noga att effekterna av coronapandemin är tydliga. Positiva effekterna som skratt och glädje ligger på samma nivå som tidigare men
negativa effekter som stress och sorg har ökat. Däremot har lycka och glädje upprätthållits av att människor stöttat varandra och känt tillit till varandra och sina regeringar.

Rapporten utgår från data från ett par tusen individer från vart och ett av de 149 länder som finns medräknade. Av dessa länder finns samtliga nordiska länder med och hamnar inte sällan i topp 10 bland världens lyckligaste länder. På årets andraplats hamnade Island och på tredje plats Danmark. Sverige landar på en sjätteplats. Sist på listan hamnar Zimbabwe. Människor finner lycka på olika sätt men den verkar vara lättare att nå i samhällen där människor känner sig trygga, inkluderade och fria.

Relaterade artiklar

Vad är internationella glädjedagen?

Välbefinnandet hos skogar och människor går hand i hand

De nordiska länderna: ”FN:s trogna vänner”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19