A-Ö Webbindex

Välbefinnandet hos skogar och människor går hand i hand

Uppemot 350 miljoner människor världen över är beroende av välmående skogar och biologisk mångfald. Skogen ger mat, skydd, bränsle och medicin. Runt 28 procent av jordens landyta skyddas av ursprungsbefolkningar som också nyttjar skogens ekonomiska, kulturella och hälsomässiga syften. 

Den tredje mars firas Världsdagen för natur- och djurliv för att påminna jordens befolkning om vikten av skogar, djur och naturliga ekosystem som inkomstkälla för människor och samhällen. 

Det är viktigt att skydda djurlivet och upprätthålla den biologiska mångfalden, båda dessa bidrar till människors välbefinnande och hållbar utveckling på olika sätt. Vilda djur och växter spelar en viktig roll för vetenskap, kultur och genetik. En av målsättningarna för Världsdagen för natur- och djurliv är att förhindra minskningen av den biologiska mångfalden. En minskad biologisk mångfald har redan medfört negativa konsekvenser för samhälle, ekonomi och miljö. 

Förutom klimatförändringar och minskad biologisk mångfald har den globala covid-19 pandemin ytterligare ökat behovet av att skydda våra skogar. Pandemin har visat tydligt att människan sätter press på djur- och växtliv och att det medfört att farliga patogener finns närmre bebodda platser. 

Världsdagen för natur- och djurliv berör upp till fyra av de globala målen, bland annat ingen fattigdom och hållbar konsumtion, men det kanske viktigaste målet som uppmärksammas är nummer 15 – ekosystem och biologisk mångfald. Att skydda landlevande djur och växter är viktigt eftersom de är nödvändiga för att få ren luft, pollinering och grödor. 

De skogar som finns spelar en viktig roll för bekämpningen av klimatförändringarna, det behövs också återplantering av skog. Enligt rapporten 2019 Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Service finns risk att flera miljoner djurarter utrotas. 

FN:s generalsekreterare,  António Guterres, har tidigare talat om behovet av att skydda naturen: 

“Vi måste påminna oss om vår skyldighet att bevara och på ett hållbart sätt nyttja denngfald av liv på planeten. Låt oss arbeta för en mer omhändertagande, omtänksam och hållbar relation med naturen”. 

Förenta Nationerna bjuder in människor över hela världen att delta i Världsdagen för natur- och djurliv och dela information på sociala medier med hashtaggarna #WorldWildlifeDay #WWD2021 #ForestPeoplePlanet. 

Den Internationella fonden för djurskydd har anslutit sig till Washingtonkonventionen (CITES) och Förenta nationernas utvecklingsprogram (UNDP) för att lansera en global konsttävling för ungdomar som ska främja bevarandet av naturen. Vinnaren kommer utropas vid evenemanget som hålls online, mer information finns på CITES hemsida. 

Man kan också delta i firandet genom att vara med vid 2021 års gratis filmvisning, där filmer om skogen kommer visas online den 3:e mars. Evenemanget organiseras av Washingtonkonventionen (CITES), Jackson Wild och Förenta nationernas utvecklingsprogram (UNDP) och vill visa på skogens värde för planeten.  

Mars är en viktig månad för moder jord och förutom Världsdagen för natur- och djurliv arrangeras även Internationella skogsdagen den 21:a mars och Världsvattendagen den 22:a mars. 

Mer info:

Officiella hemsidan för Världsdagen för natur- och djurliv (EN)

Om vi ​​börjar nu kan vi sluta fred med naturen

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19