Finland och FAO undertecknar skogsvårdsprogram för 14 miljoner US dollar

Finland och FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, undertecknar ett samarbetsavtal för att förbättra informationsinsamling, analys och förvaltning och stärka hållbar skogsvård i ett antal utvecklingsländer, rapporterar FAO Norden i ett pressmeddelande.

Målet för programmet, som ska löpa under fyra år, är att hjälpa utvecklingsländers regeringar att skydda skogsresurserna, skapa hållbara inkomstmöjligheter från skogen och ge kunskap om anspassning till och lindra effekten av klimatförändringarna.

Val av länder

Urvalsprocessen för de tre till sex länder som först kommer att börja med programmet ”Hållbar skogsvård i en period av klimatförändring” (”Sustainable Forest Management in a Changing Climate”) kommer att vara avslutad inom några veckor.

”Vi på FAO är mycket tacksamma för att den finska regeringen på detta framsynta sätt inser hur viktigt det här arbetet är och för att den bistår med finansiellt, tekniskt och politiskt stöd för genomförandet”, framhåller Jan Heino, undergeneraldirektör och chef för FAO:s avdelning för skogsfrågor.

Enligt Heino är det ”nödvändigt att stärka informationsbasen för hållbar skogsvård för att utvecklingsländer ska kunna basera förvaltningen av träd och skogar på aktuell och pålitlig kunskap”.

De erfarenheter och kunskaper som skapas i länderna som deltar i programmet kommer att förmedlas genom FAO:s globala nätverk för att fler av FAO:s medlemsländer på så sätt ska kunna dra nytta av dem.

Avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländerna står för runt 18 procent av de globala koldioxidutsläppen. Denna siffra är jämförbar med USA:s och Kinas gemensamma koldioxidutsläpp.

FAO leder FN:s arbete med att hjälpa utvecklingsländerna att införa system för förvaltning och analys av skogsresurser, nationella skogsprogram och riktlinjer för skogsvård.
De bilaterala programmen i de utvalda länderna kommer att äga rum i samarbete med FN:s program för samarbetet för att minska utsläpp från avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländer, UN-REDD (United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degration in Developing Countries) och Världsbankens skogs- och kolfond och skogsprogram (Forest Carbon Partnership facility and the Forest Investment Programme).

FAO är en av tre organisationer bakom UN-REDD. De andra är FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och FN:s miljöprogram, UNEP.

Källa: FAO Norden