FN avslutar fredsbevarande uppdrag i Darfur

Den 22 december 2020 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 2559, som avslutade UNAMID:s fredsbyggande operationer i Darfur i slutet av 2020. I ett pressmeddelande som publicerades förra veckan bekräftade UNAMID sitt tillbakadragande från Darfur.

Världens värsta humanitära kris

2003 utbröt beväpnade konflikten mellan milis, rebellgrupper och sudanesiska regeringsstyrkor i Darfur, en region i västra Sudan. FN uppskattar att cirka 300 000 människor har tappat sina liv i konflikten, medan cirka 2,7 miljoner tvingats lämna sina hem.

Konflikten har varit extremt brutal med mord och våldtäkt av civila. Av den anledningen kallade före detta generalsekreterare Kofi Annan Darfur-konflikten ”världens värsta humanitära kris.” Den senaste utvecklingen ger emellertid upphov till optimism.

Foto: UNAMID

Efter månader av folkliga protester, i april 2019, avskedade den sudanesiska militären president Omar al-Bashir, som tog tillbaka makten 1989. Och i början av 2020 beslutade militären att överlämna al-Bashir till Internationella brottmålsdomstolen (ICC), där han anklagas för brott mot mänskligheten i Darfur under perioden 2003 till 2008 om inte över en längre period.

I oktober 2020 enades myndigheter och rebellgrupper i Sudan om ett avgörande fredsavtal för Darfur, och den sudanesiska övergångsregeringen anses vara beredd att ta över ansvaret för att skydda civila i området, vilket fortfarande utmanas av instabilitet.

UNAMID:s mandat att skydda civila

UNAMID är en fredsbevarande operation i Darfur, gemensamt grundad av FN och Afrikanska unionen. Grunden för den aldrig tidigare skådade operationen lades vid möten i Addis Adaba, Etiopien, 2006. Den följdes av omfattande diplomatiska insatser av bland andra FN:s dåvarande generalsekreterare, Ban Ki-Moon och andra internationella aktörer. Detta fick den sudanesiska regeringen att acceptera att UNAMID började sin verksamhet i Darfur 2007.

UNAMID: s ansvar är att skydda civil och humanitär personal; för att säkerställa att humanitärt bistånd kan nå de behövande, att förmedla och minska lokala konflikter och konflikter mellan den sudanesiska regeringen och väpnade grupper, i linje med Doha-fredsdokumentet i Darfur, som anger ramen för fred i regionen.

UNAMID:s mandat att verka i Darfur har förnyats årligen sedan 2007 till år 2020, då säkerhetsrådet beslutade att stänga uppdraget.

Foto: UNAMID

Överföringen av ansvaret för att skydda civila

UNAMID avslutade sina patrulleringar och aktiviteter den 31 december 2020. Under de kommande sex månaderna kommer UNAMID-personal att avveckla sin närvaro i regionen.

De betyder att fredsbevarande trupper, fordon och annan utrustning kommer att tas hem, internationell och nationell personal kommer att separeras och UNAMID stänger sina kontor i regionen.

UNAMID förväntas vara helt utanför Darfur den 30 juni 2021.

Förutom att ta ansvar för skyddet av civila ges Sudans övergångsregering också en avgörande roll för att stödja fredsbyggande, säkra förutsättningarna för humanitärt arbete och förmedla och minska lokala konflikter.

FN:s generalsekreterare António Gutteres delade på Twitter sin tacksamhet till de många UNAMID-anställda som genom åren har hjälpt till att skydda civila. Han försäkrade att FN fortsätter att stödja Sudan i att bygga en säkrare framtid.

FN stöder landet genom sitt team i Sudan och genom UNITAMS, en operation som syftar till att stödja överföringen av ansvar och hjälpa det gemensamma civil-militära rådet som för närvarande styr landet. Rådets uppgift är att genomföra viktiga reformer och att flytta Sudan ur den djupa ekonomiska kris som den befinner sig i.

FN:s kontor för fredsbevarande i Guinea-Bissau stängdes också den 31 december 2020. I ett pressmeddelande tackade António Gutteres folket och regeringen i Guinea-Bissau för deras nära samarbete.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19