A-Ö Webbindex

Luftföroreningar: Världens största miljöhot för vår hälsa

Luftföroreningar är den enskilt största miljörisken för människors hälsa och en av de främsta orsakerna till dödsfall och sjukdomar. Luftföroreningar dödar uppskattningsvis sju miljoner människor världen över varje år.

WHO-data visar att 9 av 10 personer andas luft som innehåller höga halter av föroreningar.

– Luftföroreningar känner inga gränser, färdas tusentals kilometer, sprider föroreningar med vinden. Och klimatkrisen har förödande och stigande effekt på alla kontinenter på jorden, säger generalsekreterare António Guterres. Globala problem kräver globala lösningar. Vi måste agera tillsammans för ren luft – temat för årets internationella dag för ren luft för blå himmel.

Nya data från Air Quality Life Index säger att om världen permanent skulle minska föroreningen av fina partiklar för att uppfylla WHO:s riktlinjer, skulle en genomsnittlig person lägga till 2,3 år på sin förväntade livslängd – eller sammanlagt 17,8 miljarder levnadsår sparade över hela världen. Fina partiklar är kopplade till lungsjukdomar, hjärtsjukdomar, stroke och cancer.

En frostig morgon
Frostig morgon i Pingjum Friesland, Nederländerna.
Foto: WMO Photostream/Anna Zuidema

Lika farligt som att röka

Effekten av fina partikelföroreningar, eller PM2,5, på den globala livslängden är jämförbar med den för rökning, mer än 3 gånger så stor som alkoholanvändning och orent vatten, mer än 5 gånger så stor som för transportskador som bilolyckor och mer än 7 gånger så mycket som HIV/AIDS, säger den nya rapporten.

Dålig luftkvalitet är en utmaning inom ramen för hållbar utveckling för alla länder, särskilt i städer och stadsområden i utvecklingsländer. Årets tema ”Together for Clean Air”, tillsammans för ren luft, fokuserar på behovet av starkare partnerskap, ökade investeringar och delat ansvar för att övervinna luftföroreningar.

I de nordiska länderna tyder studier på att de dödstal (dödsfall per miljon) som kan relateras till PM2,5 och O3 var högst i Danmark och lägst på Island. I de fem nordiska länderna varierade resultaten från 8 500 till 11 400 för PM2,5-relaterade dödsfall och för ozon från 230 till 260 dödsfall under 2015.

  • SDG, de globala målen för hållbar utveckling, som är kopplade till luftföroreningar är: 3, 7, 11, 12, 13 och 17. Läs mer om luftföroreningar här och här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19