Finlands människorättsliga situation granskas

UPR-arbetsgruppen (Universal Periodic Review) inom FN:s råd för mänskliga rättigheter kommer att granska Finlands människorättssituation för fjärde gången onsdagen den 9 november 2022. Mötet sänds även live. Finland är ett av de medlemsländer som UPR-arbetsgruppen granskar vid sin kommande session från 7 november till 18 november och inleder därmed den fjärde granskningsrundan. Finlands tidigare UPR-bedömningar har genomförts i april 2008, maj 2012 och maj 2017.

Dokumenten som ligger till grund för uppskattningarna är en nationell rapport, rapporter sammanställda av oberoende människorättsexperter och grupper samt rapporter från andra intressenter såsom nationella människorättsinstitutioner och övriga organisationer.

De tre tidigare rapporterna som ligger till grund för Finlands granskning den 9 november finns här.

UPR är en unik funktion som utför en regelbunden granskning av människorättssituationen i alla 193 FN-medlemsstater. Alla 193 medlemsländer i FN har utvärderats tre gånger under de tre föregående granskningsperioderna sedan 2008. Nu under den fjärde perioden förväntas medlemsstaterna återigen meddela vilka åtgärder de har vidtagit för att genomföra rekommendationerna i tidigare granskningar och som de har åtagit sig att följa upp. Utöver dessa förväntas medlemsstaterna också lyfta fram den senaste utvecklingen av människorättssituationen i deras land.

Den finska delegationen representeras av utrikesminister Pekka Haavisto. Företrädarna för de övriga tre medlemsstaterna fungerar som föredragande (”trojka”) vid Finlands bedömning och representerar Somalia, Mexiko och Luxemburg. Webbsändningen av sessionen kan ses här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19