FN: Europas rekordhöga arbetslöshet väntas fortsätta två år framöver

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Genève, 20.1.2014 – Slutet på lågkonjunkturen i västra Europa kommer att bringa ökad ekonomisk aktivitet i regionen under 2014, men tillväxten förblir långsam och den höga arbetslösheten kommer att fortsätta, enligt en ny FN-rapport som publicerades idag.

Rapporten, United Nations World Economic Situation and Prospects 2014 (WESP), förutser att den ekonomiska tillväxten mätt i BNP kommer att öka med 1,5 % under 2014 och 1,8 % under 2016. Däremot kommer tillväxten vara ojämn olika länder emellan. Storbritanniens ekonomi väntas öka med 2,2 % medan Frankrike kommer att se en tillväxt på 0,8 % och Tyskland 1,9 %.

Länderna som drabbats hårdast av eurokrisen visar tecken på förbättring, men rapporten påminner om att de ännu inte är på torra land. Enligt rapporten har spänningarna i södra Europa minskat dramatiskt sedan den Europeiska centralbanken (ECB) utlyste det s.k. OMT-programmet* (Outright Monetary Transactions ) för direkta monetära transaktioner. Genom OMT kan ECB köpa obegränsade mängder av statspapper av regeringar som behöver stöd och godtar vissa ekonomiska åtgärder.

Den stadiga ökningen av arbetslösheten som drabbat största delen av de Europeiska länderna efter den stora depressionen, nådde en historisk omfattning av 12,2 % i euro-området. Däremot varierar även arbetslösheten starkt i olika länder. I Tyskland ligger arbetslösheten på endast 5 %, medan Spanien och Grekland båda tampas med en oerhört hög arbetslöshet på närapå 27 %, och med en ungdomsarbetslöshet nästan dubbelt så hög.

Arbetslösheten väntas minska sakta men säkert eftersom tillväxten inte är stark nog att tända någon större gnista för ökad dynamism inom arbetsmarknaderna.

Inom euro-området förutspås arbetslösheten stabiliseras kring 12,1 % under 2014 förrän den sakta börjar minska till 11,8 % år 2015.