Migranterna ingen vill ha – tusentals liv hotas i Bengaliska viken

Flickr Malaysia Stylo CC

Flickr Malaysia Stylo CC

15.5.2015 – Omkring 6000 flyende Rohingya och migranter från Bangladesh befinner sig till havs i sydöstra Asien utan någonstans att ta vägen. Tre länder implementerar aktiv pushback –politik och tvingar båtarna tillbaks ut till havs. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein har uttryckt sin oro och uppmanar nu länderna att vidta omedelbara åtgärder för att skydda deras liv.

Människorättschefen hyllar Indonesien för att ha tagit emot omkring 582 migranter den 10:e maj, och Malaysia för att ha landsatt 1018 migranter dagen därpå, men konstaterar samtidigt att pushback –politiken som även äger rum, är livshotande.

”Jag är chockad över rapporter om att Thailand, Indonesien och Malaysia har tvingat båtar fulla av sårbara migranter tillbaka till havs, något som oundvikligen kommer att leda till många dödsfall som kunde ha undvikits.

Rohingya IDPs. Flickr European Commission CC”Fokus måste vara på att rädda människors liv, inte försätta dem i ytterligare fara”, sade Zeid. Han tillade även att nyheterna om att ytterligare en båt, med hundratals människor i miserabel kondition ombord, endast försetts med förnödenheter och sedan förts tillbaka till havs av Thailands kustbevakning, var ”ofattbara och omänskliga.”

Zeid uttryckte även sin oro gällande rapporterna enligt vilka många länder i regionen hotar med att kriminalisera sårbara migranter och asylsökanden som korsat gränserna utan dokument.

”Regeringar i Sydostasien måste se över denna kris från utgångspunkten att migranter, oavsett deras rättsliga status eller hur eller varifrån de kommit till gränsen, är människor med rättigheter som måste respekteras. Att kriminalisera dessa människor, varav många är barn, och internera dem, är inte den rätta lösningen.”

Förra året uppskattades antalet människor som lämnat Myanmar och Bangladesh till uppemot 53 000. Omkring 920 migranter har omkommit i Bengaliska viken mellan september 2014 och mars 2015. Största delen av dem är Rohingya som flyr förföljelserna i Rakhine-staten i Myanmar, men även ett ökande antal människor från utfattiga Bangladesh.

”Denna prekära migration kommer inte att avta innan Myanmars regering ser över den institutionaliserade diskriminering som Rohingya idag tvingas utstå, däribland avsaknad av jämlika rättigheter till nationalitet”, sade Zeid. ”Vare sig de flyr förföljelse, diskriminering, fattigdom eller andra brott mot mänskliga rättigheter, är alla migranter som företar dessa livsfarliga resor i behov av skydd. Bara för att de tagit båtar över haven betyder inte att de förlorar de mänskliga rättigheter som tillkommer varje människa i enlighet med internationell lagstiftning.”

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Från migration mot mobilitet – intervju med IOM:s chef William Lacy Swing