Generalsekreterarens budskap på världsdagen för flyktingar

20 juni 2009

Runt om i världen har människor tvingats lämna sina hem på grund av våld, förföljelse och krig. De allra flesta av dessa människor kommer från utvecklingsländerna, och de är även mycket känsliga för följderna av den globala ekonomiska krisen.

Temat för årets världsdag för flyktingar är ”verkliga människor – verkliga behov” och det lyfter fram allt det som flyktingarna har förlorat – inklusive sina hemland – samt att det internationella samfundet måste hjälpa dem.

Flyktingar saknar tillgång till det mest grundläggande, tak över huvudet, hälsovård, utbildning, mat, rent vatten, sanitet och skydd från våld och utnyttjande.

Människor som flytt sina hem lider oftare av undernäring och dödligheten är högre.

Ensamma kvinnor och flickor är särskilt utsatta men erfarenhet har visat att de som går i skola drabbas mer sällan. Det behövs fler resurser för att bygga och upprätthålla skolor för flyktingar.

Det behövs engagemang och åtgärder för att ta itu med dessa brister och vårt gensvar måste bygga på solidaritet. Speciellt i dessa tider då våra budgetar för humanitärt arbete och utvecklingssamarbete drabbas av den ekonomiska krisen.

Låt oss på denna världsdag för flyktingar säkra att människor som tvingats fly krig och förföljelse får den hjälp och den service de behöver för att skapa ett bättre liv.
 

Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare