FN-expert prisar Europaparlamentets beslut att fälla ACTA-avtalet

ACTA2

ACTA2

Genève, 9.7.2012 – Förenta Nationernas specialrapportör om rätten till hälsa, Anand Grover, hyllade Europaparlamentets beslut om att fälla det så kallade ACTA-avtalet. Grover ser det som ett steg i rätt riktning mot målet av att trygga tillgången till nödvändiga och livsviktiga läkemedel till överkomliga priser.

ACTA, dvs förslaget för ett internationellt avtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning, fick nej av en överväldigande majoritet under Europaparlamentets omröstning, och föll därmed förra onsdagen den 4:e juli. ACTA hade väckt protester runtom i Europeiska städer under våren.

Enligt den Europeiska Datatillsynsmannen (European Data Protection Supervisor, EDPS), var ett av de största bekymren med det faktum att ifall ACTA inte antagits ordentligt och implementerats med vissa realitetsgrunder, skulle avtalet ha inneburit ”oacceptabla sidoeffekter för individers grundläggande mänskliga rättigheter.”

Ett flertal icke-statliga organisationer som Amnesty International och Oxfam hade länge uppmanat EU att inte delta i ACTA som de kallat en Pandoras ask för potentiella kränkningar av mänskliga rättigheter. De hade även uttryckt oro över att ACTA kunde komma att bidra till multinationella läkemedelsföretags makt eftersom avtalet kunde ha inneburit att fullständigt trygga, generiska läkemedel stoppas i tullen under falska grunder och under svepskälet att de är piratfabrikat.

I sin rapport från 2009 om immaterialrätt och  tillgång till mediciner hade Grover redan varnat om brist på transparens och det generella hemlighetsmakeriet under ACTA-förhandlingarna.

”ACTA’s förlust i Europa är en välkommen motgång för ett bristfälligt avtal som misslyckats med att adressera ett flertal orosmoment gällande tillgång till läkemedel”, sade Grover i sitt uttalande.

I juli 2011 bad FN:s råd för mänskliga rättigheter specialrapportören att undersöka tillgången till läkemedel och de nuvarande utmaningar den möter. Rapporten kommer att presenteras för rådet i juni 2013.

Foto: Greensefa / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)