FN hyllar Gandhi på internationella dagen för icke-våld

nonviolence

nonviolence

2.10.2014 – Idag, på den internationella dagen för icke-våld, firar FN Mahatma Gandhis livsverk och filosofi. Gandhi visade genom sitt exempel att fredliga protester utan våld kunde få mycket mer till stånd än militär aggression.

Principerna som inlemmats i den universella deklarationen för mänskliga rättigheter, antagen år 1948, har mycket att tacka Gandhi för.

”I denna tid av ökat sekteristiskt våld och förgörelse av kulturella minnesmärken och arv, är det mer än någonsin aktuellt att påminnas om Gandhis uppmaning till fred och försoning, och hans varning om att ”ett öga för ett öga lämnar världen blind”,” säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.

”Idag uppmanar jag alla folk att motarbeta intoleransens krafter, och värna globalt medborgarskap, medmänsklig solidaritet och icke-våld enligt Gandhis filosofi”, säger Ban.

Gandhis liv och leverne

Gandhi var en förgrundsfigur i Indiens självständighetssträvanden från det Brittiska imperiet.Gandhi var pionjären för satyagraha – en filosofi som till stor del handlar om sanning och ”motstånd mot det onda genom aktivt icke-våldsmotstånd” – vilket förde Indien till självständighet och inspirerade rörelser för medborgerliga rättigheter och frihet runtom i världen. Gandhi är allmänt känd i Indien och världen i övrigt som Mahatma, som betyder ”stor ande”. I Indien ges han officiellt hederstiteln Landsfader.

Gandhi tillämpade första gången fredlig civil olydnad i den indiska folkgruppens kamp för medborgerliga rättigheter i Sydafrika. När han återvände till Indien från Afrika organiserade han fattiga bönder och arbetare för att protestera mot tunga skatter och utbredd diskriminering. Gandhi tog ledningen för Indian National Congress och ledde kampanjer över hela landet för fattigdomsbekämpning, kvinnans frigörelse, broderskap mellan skilda religiösa och etniska grupper, ett slut på kastbaserad diskriminering och för nationens ekonomiska självtillräcklighet, men framför allt för Swaraj – Indiens självständighet från utländsk dominans.

Gandhi blev känd för att leda sin nation i olydnad mot den brittiska saltskatten som infördes i Indien med saltmarschen på 400 kilometer 1930, och i en öppen uppmaning till britterna att lämna Indien (Quit India) 1942. Han var fängslad vid många tillfällen och i många år, både i Sydafrika och i Indien.