Mängden barnsoldater ökar efter hand som vapnen blir mindre och lättare att använda

533678

533678

9 september 2013- Utvecklingen av mindre och lättare vapen har gjort användning av barnsoldater i konflikter vanligare. Radhika Coomaraswamy, dåvarande FN:s speciella sändebud för barn i krig, anmärkte redan år 2008, att det finns ett starkt samband med spridning av lätta vapen och den växande andelen av barnsoldater.

Den svenska forskaren Job Bergeå kallar de små lätta vapnen för världens sanna massförstörelsevapen: ”lätta vapen dödar årligen fler människor än Hiroshima och Nagasaki sammanlagt”, sade han i en intervju för Sydsvenskan.

Enligt UNICEF, finns uppskattningsvis 300 000 barnsoldater i världen. Flickorna och pojkarna tjänstgör både för regeringsarméer och i beväpnade oppositionstrupper. Barnsoldater kan användas vid fronten eller i stödande funktioner. Ofta fungerar de som bärare, bärandes på tunga laster eller skadade soldater.

Många av barnen kidnappas och slås till underkastelse, andra ansluter sig till trupperna för att slippa fattigdom. Oberoende av hur barnen rekryteras, vittnar barnen död, mord och sexuellt våld med långvariga psykologiska konsekvenser.

För tillfället används barnsoldater till exempel i Syrien och i den Centralafrikanska republiken. I Syrien rapporteras både oppositionen och regeringen rekrytera barnsoldater. Enligt rapporter har barn även används som människosköldar.

FN försöker hindra användning av barnsoldater bland annat genom ”namn och skamlistan”, en lista där regeringar och grupper som använder barnsoldater nämns och publiceras för allmänheten.