206 krossande möjligheter

VAW1

VAW1

25.11.2013 – 206 är det genomsnittliga antalet ben i en kvinnas kropp som kan knäckas, brytas eller krossas.

Våld mot kvinnor är en av de mest utbredda och dödliga former av brott mot de mänskliga rättigheterna i vår tid, och även ett extremt exempel på den rådande bristen på jämställdhet könen emellan. Misshandel, människohandel, könsstympning, och våldtäkt är bara några exempel på våld kvinnor utsätts för.

Över 600 miljoner kvinnor lever i länder där våld inom hemmet inte klassas som brottsligt. Våld inom hemmet är fortfarande den ledande orsaken till skador och dödsfall bland kvinnor mellan 15 och 44, och utgör ett problem av pandemisk omfattning. I USA, mördas en av tre kvinnor av sin intima partner. I Sydafrika dör en kvinna var sjätte timme i händerna på sin partner.

VAW2

Våldet mot kvinnor har många former – fysiska, psykiska, sexuella, och ekonomiska. Föreställ dig att en Boeing 747 full med gravida kvinnor kraschar varje dag. Det motsvarar antalet kvinnor som dör under förlossning, varje dag, främst på grund av brist på resurser och tillgång till adekvat vård.

Idag firar vi den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen erbjuder såväl individer som organisationer ett tillfälle att mobilisera sig och ta ställning mot våldet mot kvinnor och flickor.

Enligt uppskattningar saknas mellan 60-107 miljoner kvinnor idag. De har aborterats, dödats efter födseln eller vanvårdats till döds. Den globala statistiken över våld och vanvård mot flickor är bedövande. Antalet flickor och kvinnor som saknas på vår planet idag, endast på grund av sitt kön, är större än det totala antalet män dödade i krig under alla 1900-talets krig kombinerat.

Att få ett slut på våldet mot kvinnor är en av FN:s främsta prioriteter, och därför har generalsekreterare Ban Ki-moon lanserat kampanjen UNiTE to End Violence Against Women.

”Våld mot kvinnor är inte oundvikligt. Attityder kan ändras”, säger generalsekreteraren i sitt meddelande.

De nordiska länderna stoltserar ofta med sin plats på toppen av könsjämlikhet och lika rättigheter för män och kvinnor. Emellertid är de nordiska kvinnorna inte heller i säkerhet, även om hotet mot dem framträder senare i livet än för deras systrar i söder.

Under 2012 anmäldes 28 254 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige. I Finland dog 135 kvinnor mellan åren 2005-2010 som ett resultat av våld inom hemmet. I Sverige möter 17 kvinnor varje år samma öde. I Norge dödades 147 kvinnor mellan 1991 och 2010 av sina partners eller ex-partners.

Orden ”det är en flicka!” förblir de dödligaste i världen.


UN women är en stark aktör för kvinnors rättigheter runtom i världen. Deras senaste kampanj om könsjämlikhet spreds som en löpeld speciellt via sociala medier som Facebook och Twitter. Se mer under #womenshould.

Faktablad på engelska