A-Ö Webbindex

FN-kommitté: Danmark misslyckades vidta effektiva åtgärder mot konstutställning

Danmark misslyckades med att vidta effektiva åtgärder mot rasistisk hatretorik i och med att de avbröt sin utredning angående en konstutställning med rasistiska hatbilder. Detta har FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) konstaterat.

Utskottet fattade sitt beslut efter att ha granskat en skrivelse som lämnats in av Momodou Jallow, tidigare talesperson för Afrosvenskarnas Riksförbund och nationell samordnare för European Network Against Racism in Sweden.

”Det räcker inte att bara förklara rasdiskriminering straffbara på papper. Straffrättsliga lagar och andra lagar som förbjuder rasdiskriminering, inklusive rasistisk hatretorik, måste också implementeras effektivt”, sade kommittéledamoten Mehrdad Payandeh.

Christiansborg som inhyser det danska parlamentet Stortinget. Foto: Eimoberg from Changwon, South Korea Creative Commons Attribution 2.0

Framställningen hänvisade till en konstutställning sponsrad av Dansk Folkeparti som hölls i den danska parlamentsbyggnaden samt i ett privat konstgalleri i Köpenhamn 2014. Samlingen innehöll en bild av Jallow och två andra svarta personer hängande från en bro, med bildtexten: ”hang on, afrofobians”, och en annan bild av Jallow avbildad som en slav på flykt från sin herre tillsammans med texten: ”our negro slave has run away”, samt en bild på två romska samhällsledare med orden : ”Gypsy crimes are something good.”

Skaparen av dessa bilder har dömts för förtal och anstiftan till hets mot folkgrupp i Sverige. I Köpenhamn ställdes bilderna ut med en förklarande text baserad på intervjuerna från konstnären som förklarade bildernas bakgrund och syfte, samt en hänvisning till de svenska domstolarnas fällande dom för var och en av dem.  Jallow lämnade in ett klagomål mot konstnären och arrangörerna av utställningen till de danska myndigheterna med påstående om rasdiskriminering.

Statens åklagare i Köpenhamn inledde en utredning men beslutade att avbryta förfarandet mot bakgrund av inhemsk lagstiftning och artikel 10 i den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter om yttrandefrihet.  Efter att hans överklagande avslagits i Danmark, riktade Jallow sitt ärende till kommittén 2018 och angav att beslutet att stoppa utredningen utgjorde ett brott mot bestämmelserna om förbud mot rasöverlägsenhet, hat och uppvigling till rasdiskriminering enligt konventionen om Avskaffande av alla former av rasdiskriminering.

En man som står vänd mot kameran iklädd kostym
Momodu Jallow, ledamot i Sveriges riksdag. Foto: Jessica Segerberg, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Utskottet ansåg att bilderna utgjorde uttryck för rasistiskt hatretorik eftersom dessa bilder innebar spridning av idéer baserade på ras eller etnisk överlägsenhet eller hat, uppvigling till hat, förakt eller diskriminering.  Kommittén framhöll vikten av att hitta en balans mellan rätten till yttrandefrihet och skyldigheterna att bekämpa rasistisk hatretorik. I det här fallet uttrycker skildringarna och orden tanken om rasmässig överlägsenhet.

”Några av bilderna visade specifika antidiskrimineringsaktivister, med budskap för att förödmjuka dem och smutskasta deras värdighet, och som kan uppmuntra rashat och våld”, sa Payandeh.  ”Genom att avbilda svarta människor och medlemmar av den romska gemenskapen på ett förnedrande sätt påverkar bilderna inte bara rättigheterna för de porträtterade individerna, utan även andra gruppmedlemmars rättigheter enligt konventionen”, tillade han. Kommittén fann att de danska myndigheterna inte gav ett lämpligt och proportionellt svar för att bekämpa detta fall av rasdiskriminering. Därför bad kommittén Danmark att be framställaren om ursäkt och att bevilja honom fullt skadestånd.

Bakgrund: Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering övervakar konventionsstaternas anslutning till konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Den har hittills 182 konventionsstater. Kommittén består av 18 oberoende människorättsexperter från hela världen. Ledamöterna innehar ett personligt mandat och representerar inte konventionsstaterna.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19