FN konferens för frivilligorganisationer i Paris i september

FN:s årliga konferens för frivilligorganisationer kommer i år att för första gången hållas utanför FN:s högkvarter i New York. Den 61: a konferensen äger rum 3-5 september i Paris på UNESCO:s högkvarter.

Temat för konferensen är 60-års jubileet för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och det är också orsaken till att konferensen placerats i Paris. Det var i Palais Chillot palatset i den franska huvudstaden som förklaringen undertecknades den 10 december 1948.

Målet med konferensen är att visa hur det civila samhället kan bidra till att främja de mänskliga rättigheterna på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Vid sidan av de frivilligorganisationer som hör till FN:s informationsavdelning DPI, kommer andra frivilligorganisationer, media, FN organ och program samt gräsrotsrörelser att delta i konferensen.

Sista möjligheten att registrera sig för konferensen är 1 augusti på adressen:.
www.un.org/dpi/ngosection
Mera information om konferensen finns på adressen: www.undpingoconference.org