Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för volontärarbete

5 december 2009

Denna månad har världens ledare en aldrig tidigare skådad möjlighet att enas om  ett ambitiöst och rättvist klimatavtal. På den internationella dagen för volontärarbete vill jag lyfta fram den viktiga roll som volontärer runt om i världen spelar i arbetet att skydda vår planet och främja de frågor som FN arbetar för.

Två kampanjer som genomförts nyligen, klimatkampanjerna ”Seal the Deal” och ”Volunteering for our Planet” är exempel på hur volontärer bidrar till att forma vår värld. Enskilda individers beslut och handlingar kan verka oansenliga i jämförelse med de globala utmaningarna, men när människor väljer att ägna sin tid och sin energi åt något kan vi tillsammans göra skillnad.

Volontärarbete är en källa till styrka i ett samhälle, till uthållighet, solidaritet och social sammanhållning. Det kan föra med sig positiv social förändring genom att främja respekt för mångfald, jämlikhet och allas deltagande. Volontärarbete hör till ett samhälles främsta illgångar.

I dag vill jag tack alla världens volontärer som bidrar med sin tid för att skydda miljön, främja fred och utveckling. Jag vill speciellt lyfta fram de 8000 FN volontärer som stöder FN:s arbete. Samtidigt vill jag ära de två FN volontärer som dödades i Afghanistan i oktober, samt alla dem som har förlorat sitt liv då de arbetat som volontärer för FN. Deras tjänster och deras hängivenhet för FN kommer aldrig att förglömmas.