A-Ö Webbindex

FN och EU diskuterar nya regler för sociala medier

Europeiska unionen och FN har gått samman för att diskutera hur nya EU-regler för sociala medier kan främja en säkrare och öppnare digital miljö inom och utanför EU. Detta gick av stapeln under evenemanget Digital Services Act.

En porträttbild av en kvinna
FN:s undergeneralsekreterare för global kommunikation Melissa Fleming. Foto: UNRIC

Paneldeltagare och publik diskuterade vad den senaste utvecklingen i EU:s Digital Services Act innebär för andra instanser i resten av världen vid en paneldiskussion i Bryssel modererad av FN:s undergeneralsekreterare för global kommunikation Melissa Fleming.

”Inom FN är det verkligen uppmuntrande att EU ser bortom Europa i denna fråga”, sa Fleming i sitt inledningsanförande. Efterklangen märks redan över hela världen – redan innan det trätt i kraft. Vi kan rimligen förvänta oss att denna lag kommer att sätta ett nytt globalt regelmässigt riktmärke.”

Samordnade internationella svar

Under paneldiskussionen hänvisade Fleming till FN-chefens policybrief om informationsintegritet på digitala plattformar, som lanserades tidigare denna månad. Denna information lägger ramen för ett samordnat internationellt svar på spridningen av hat och lögner i det digitala rummet genom en uppförandekod.

Digitala plattformar missbrukas för att undergräva vetenskapen och sprida desinformation och hat. Foto: Rodion Kutsaiev/Unsplash

Policybriefen kommer att informera om en uppförandekod för informationsintegritet på digitala plattformar som FN håller på att utveckla inför nästa års toppmöte. Denna uppförandepolicy kommer att vara ett robust svar för ett mer humant digitalt utrymme. Liksom EU:s Digital Services Act, strävar FN:s strategi efter meningsfulla förändringar i relation till plattformarna, inklusive ett åtagande att röra sig bort från skadliga affärsmodeller som prioriterar engagemang framför mänskliga rättigheter, integritet och säkerhet. Uppförandekoden kommer att baseras på global forskning och underbyggas av en rigorös metod för vilken FN engagerar den akademiska världen. Den kommer att inkludera bästa praxis för länder och regioner samt framtidssäkra lösningar på aktuella och kommande frågor som artificiell intelligens.

”Den uppförandekod som utvecklas nu kommer att ta hänsyn till situationen för alla länder runt om i världen. Vi kommer inte att ha förmågan att sanktionera företagen, men vi tror att vi har ganska mycket moralisk auktoritet”, sa Fleming under sin moderering.

FN håller på att utveckla en uppförandekod, riktad till regeringar, digitala plattformar, annonsörer och andra intressenter. Foto: Alexander Shatov/Unsplash

Ringar på vattnet

Paneldeltagarna vid dagens evenemang var överens om behovet av att ta upp frågan gemensamt och globalt från så många synvinklar som möjligt. Det är en balansgång för att skydda mänskliga rättigheter och tillgång till information samtidigt som man säkerställer att alla kan undvika de farliga effekterna av desinformation. ”Vår väg framåt måste vara baserad på mänskliga rättigheter, multi-intressenter och vara multidimensionell,” sa Fleming i början av workshopen kring Digital Services Act. Paneldiskussionen var en del av ett heldagsevenemang organiserat av Europeiska kommissionen tillägnad workshops, nätverksmöjligheter och diskussioner om de ämnen som omfattas av Digital Services Act. Den samlade omkring 1600 personer i Bryssel och online.

Mer information:

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19