FN-panel: Julian Assange godtyckligt frihetsberövad av Sverige och Storbritannien

RS Julian Assange leaving High Court in 2011. Photo Flickr Beacon 2.0 Generic CC BY NC 2.0

RS Julian Assange leaving High Court in 2011. Photo Flickr Beacon 2.0 Generic CC BY NC 2.0

5.2.2016 – Wikileaks-grundaren Julian Assange har godtyckligt frihetsberövats, anser FN:s oberoende arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden, UNWGAD,  och manar nu Sverige och Storbritannien att släppa honom fri.

I ett offentligt uttalande uppmanar expertpanelen den svenska och brittiska regeringen att sätta ett stopp för Assanges frihetsberövning. Assange sökte skydd på Ecuadors ambassad i London år 2012 då han förlorade i Storbritanniens högsta domstol gällande huruvida han skulle överlåtas till Sverige för fortsatt utredning kring anklagelser för våldtäkt.

”Arbetsgruppen vidhåller att Assanges godtyckliga frihetsberövande bör få ett slut, hans fysiska integritet respekteras och så även hans rörelsefrihet”, sade panelens ordförande Seong-Phil Hong. ”Dessutom uppmanar panelen regeringarna att kompensera Assange.”