Stöd nedrustingskampanjen ” WMD – We Must Disarm”

Stöd nedrustingskampanjen – WMD – We Must Disarm”

Inför den internationella fredsdagen den 21 september, har FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inlett en kampanj för att lyfta fram den viktiga frågan om nedrustning och icke-spridning av vapen.

Under dagarna fram till dess kommer FN att varje dag, genom olika sociala närverk, Internet, radio, text meddelanden och e-post, ge en orsak att lägga ner vapen som del av WMD-We Must Disarm!– kampanjen.

På kampanjens hemsida finns information och fakta om nedrustning och besökare kan underteckna en förklaring till stöd för nedrustningsarbetet och själva bidra med skäl till att lägga ner vapnen.