A-Ö Webbindex

One Planet Summit: 14 miljarder dollar för den stora gröna muren i Sahel

Frankrike var i samarbete med FN och Världsbanken värd för de fjärde One Planet Summit, som ägde rum måndagen den 11 januari 2021. Årets toppmöte handlade om artmångfald, ekosystem och deras betydelse för människors hälsa. I samband med mötet samlades mer än 14 miljarder dollar till den stora gröna muren – ett projekt som syftar till att skydda naturområden, bekämpa konsekvenserna av klimatförändringar och säkerställa levnadsförhållanden i Sahel-regionen.

One Planet Summit är en internationell plattform för att mobilisera klimatpolitiska åtgärder. One Planet Summits syftar till att ”påskynda den globala övergången till en mer rättvis ekonomi och att säkerställa att klimat och natur har en central plats i global återuppbyggnad.”

Det första One Planet Summit hölls den 12 december 2017 – exakt två år efter att Parisavtalet antogs. One Planet Summit ger politiska ledare, företrädare för den privata sektorn, stiftelser, icke-statliga organisationer och gräsrotsrörelser möjlighet att träffas och påskynda finansieringen av initiativ till förmån för klimat, biologisk mångfald och natur.

Det fjärde One Planet Summit ägde rum måndagen den 11 januari 2021 under temat ”Låt oss agera tillsammans för naturen!”. Det handlade om att skydda den hotade artens mångfald och fungerade som en möjlighet att höja den internationella ambitionsnivån kring naturvård. Toppmötet tog också upp de nya utmaningarna som COVID-19-pandemin ställer.

Ett 8000 km långt underverk

The Great Green Wall är ett ambitiöst projekt för att odla träd och odla bördig mark över Sahel. Sedan starten 2007 har det pan-afrikanska projektet, i samarbete med partners, återskapat vegetation i ett 8000 km långt underverk som sträcker sig från Senegal i västra Afrika till Djibouti i öster.

Projektet involverar mer än 11 ​​länder och är avgörande för förverkligandet av FN:s världsmål för hållbar utveckling.

The Great Green Wall-projektet, nu under det andra decenniet, har visat hur vi kan dra nytta av naturens krafter för att lösa de många och komplexa miljöutmaningarna, inklusive torka, ökenspridning, klimatförändringar, försämring av artens mångfald, fattigdom och matosäkerhet.

Projektet har inspirerat många afrikanska länder, som nu bidrar till utvecklingen av den stora gröna muren samt till att skydda den globala artmångfalden. The Great Green Wall är en ikonisk global kampanj som planeras avslutas 2030 och avslutar decenniet för ekosystemåteruppbyggnad.

Mer än 14 miljarder dollar för muren

Ett planetstoppmöte avslutades med inrättandet av Accelerator for the Great Green Wall, som syftar till att mobilisera finansiering för projektet samt att säkerställa bättre samordning. Dessutom fick den stora gröna muren mer än 14 miljarder dollar från olika givare.

I ett COVID-19-sammanhang, där länderna i Sahelregionen står inför stora ekonomiska och budgetmässiga svårigheter, är acceleratorn ett avgörande sätt att säkra finansiering och påskynda projektet.

”Rekonstruktionen efter pandemin är vår chans att ändra kurs. Med smarta policyer och rätt investeringar kan vi rita en framtid som ger hälsa för alla, återupplivar ekonomier och bygger motståndskraft. Innovation inom energi- och transportsektorn kan driva hållbar återhämtning tillsammans med ekonomisk och social omvandling. Naturbaserade lösningar – som Afrikas stora gröna mur – är särskilt lovande, säger FN:s generalsekreterare António Gutteres.

För att slutföra den stora gröna muren beräknas det behövas 33 miljarder dollar – från privata och internationella givare.

Läs även:

Den stora gröna muren

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19