FN-rapport: narkotikamarknaderna stabila, användandet av syntetiska och receptbelagda droger ökar

alt

altSamtidigt som marknaderna för kokain, heroin och cannabis minskade eller förblev på samma nivå som tidigare, ökade produktionen och användningen av opiater och nya syntetiska droger. Det visar årets narkotikarapport från FN.

 

World Drug Report 2011 lanserades torsdagen 23 juni på FN högkvarteret i New York av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och Yury Fedotov, chef för FN:s kontor för narkotika och kriminalitet (UNODC).

Enligt rapporten använde omkring 210 miljoner människor, eller 4,8 procent av befolkningen, mellan 15 och 64 år olagliga substanser åtminstone en gång i fjol.  Droganvändningen överlag, även bland problemanvändare (vilka utgör omkring 0,6 procent av populationen mellan 15-64 år), förblev stabil. Däremot har efterfråga på produkter som inte står under internationell kontroll, till exempel substansen piperazine, ökat dramatiskt.

Under de senaste tio åren har konsumtionen av kokain i Europa fördubblats (dock har den förblivit huvudsakligen stabil under de senaste åren). Man uppskattar att omkring 21 ton kokain smugglades via Västafrika till Europa år 2009 vilket är en minskning jämfört med för två år redan då mängden uppskattades till 47 ton. Ökad produktion, smuggling och användning av amfetaminliknande preparat tillsammans med ett nyväckt intresse för opiatproduktion och heroinsmuggling är stora problem i sydöstra Asien.

Cannabis är fortsättningsvis den mest producerade och konsumerade narkotikan globalt sett. Dock är tillgången på statistik gällande cannabisanvändningen begränsad. År 2009 använde mellan 2,8 och 4,5 procent – mellan 125 och 203 miljoner människor – cannabis åtminstone en gång. Det förekommer även ämnen som liknar den aktiva substansen i cannabis men som framställts i laboratorium, så kallade syntetiska cannabinoider, en av flera benämningar på dessa produkter är Spice.

”De framsteg som vi gjort på de traditionella narkotikamarknaderna förskjuts i och med att syntetiska, designande, droger som liknar de olagliga substanserna blir allt mer populära”, konstaterade Yury Fedotov, chef för FN:s kontor för narkotika och kriminalitet (UNODC) i samband med lanseringen av rapporten.

”Droganvändning leder till 200 000 dödsfall varje år. Eftersom människorna som har ett allvarligt drogproblem står för huvuddelen av efterfrågan är behandlingen av dessa människor ett av de bästa sätten att minska marknaden”, fortsatte han.

Läs rapporten i sin helhet här. www.unodc.org/wdr