Generalsekreteraren inleder 100-dagarskampanj för nedrustning inför fredsdagen

Om100 dagar, den 21 september, uppmärksammas internationella fredsdagen. Under dagarna fram till dess kommer FN att varje dag, genom olika sociala närverk, Internet, radio, text meddelanden och e-post, ge en orsak att lägga ner vapen. Initiativet är en del av generalsekreterarens nya kampanj WMD-We Must Disarm! som har som mål att lyfta fram den viktiga frågan om nedrustning och icke-spridning av vapen.

“Om vi inte fortsätter att arbeta för nedrustning och ickespridning av kärnvapen kommer vi att fortsätta stå inför hoten från existerande kärnvapnen och dessutom risken att ytterligare stater, och till och med terrorister, skaffar och använder kärnvapen”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i ett budskap inför kampanjstarten.

Generalsekreteraren konstaterar dock att det skett framsteg på sistone. USA och Ryssland har indikerat att de är villiga att skära ner sina vapenförråd och FN:s nedrustningskonferens, där alla stater som har kärnvapen deltar, har äntligen gjort framsteg i sina försök att lösa några centrala frågor.

För att bygga på dessa framsteg lanserar generalsekreteraren sin kampanj där FN och samarbetspartners over hela världen, under de kommande 100 dagarna kommer att arbeta för att öka medvetenheten om kärnvapnens verkliga kostnader och faror.

”Och på internationella fredsdagen, då världens ledare samlas i New York för generalförsamlingens 64:e session, framför jag ett enkelt och starkt budskap: Vi måste avväpna!,” avslutar generalsekreteraren.

Läs mera om FN:s arbete för nedrustning, fred och säkerhet.