UNDP:s årliga rapport presenterad

FN:s utvecklingsprogram UNDP har gett ut sin årliga rapport. Årets rapport lyfter fram det arbete som UNDP har gjort för att hjälpa länder förbättra sina medborgares liv och för att stärka de nationella institutionerna.

Rapporten kan laddas ner på organisationens webbplats:
http://www.undp.org/publications/annualreport2008/