FN:s John Ruggie besöker Sverige

John Ruggie, FN:s representant för mänskliga rättigheter i näringslivet, besöker Sverige på torsdagen 14.2. Ruggie talar bland annat vid Handelshögskolan i Stockholm på temat ’Business and Human Rights: The evolving international agenda’.

John Ruggie fick 2005 uppdraget att utveckla ett regelverk för företagens ansvar för respekten för de mänskliga rättigheterna. I vår kommer han att lägga fram sin slutrapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.Han var under flera år rådgivare till generalsekreterare Kofi Annan och en av grundarna av Global Compact, FN:s organ för frågor om företagens sociala ansvar. Ruggie är också professor vid John F. Kennedy School of Government på Harvard.