A-Ö Webbindex

Kvinnor ska vara delaktiga i teknik och vetenskap

FN:s generalsekreterare António Guterres har publicerat en insändare med anledning av kvinnodagen den 8 mars, där han fokuserar på kvinnors deltagande i teknik och vetenskap.

Framstegen när det gäller kvinnors rättigheter försvinner inför våra ögon runtom i världen. De senaste prognoserna påvisar att det om vi följer nuvarande linje kommer att ta ytterligare 300 år att nå full jämställdhet.

Dagens pågående kriser, från kriget i Ukraina till klimatkrisen, påverkar kvinnor och flickor först och värst. Som en del av det globala motståndet mot demokratin ifrågasätts och förnekas kvinnors rättigheter till sina kroppar och självbestämmanderätten över sina liv.

Två statistiska fakta påvisar det kollektiva misslyckandet speciellt tydligt:

Var tionde minut mördas en kvinna eller flicka av en familjemedlem eller partner.

Och en kvinna dör varannan minut under graviditet eller förlossning. De flesta av dessa dödsfall går att förhindra helt och hållet.

På Internationella kvinnodagen måste vi bestämma oss för att förändra och förbättra. Vi måste vända dessa fruktansvärda trender och stå upp för kvinnors och flickors liv och rättigheter, överallt.

Detta är en av mina kärnprioriteringar och en central del av FN:s arbete runt om i världen.

Från Sydsudan till Myanmar stöder vi kvinnor och flickor i kris och ser till att deras röster hörs i fredsprocesser.

FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed besökte nyligen Afghanistan med ett budskap till myndigheterna: kvinnor och flickor har grundläggande mänskliga rättigheter och vi kommer aldrig att ge upp att kampen för dem.

Ett porträtt av en man i närbild
FN:s generalsekreterare António Guterres. UN-Photo/Mark Garten

I år ligger Internationella kvinnodagens fokus på att minska könsskillnaderna inom vetenskap, teknik och innovation. Ur ett globalt perspektiv är det 21 procent mer sannolikt att män är uppkopplade online än kvinnor – och över 50 procent mer sannolikt i låginkomstländer.

Men också de rikaste länderna förlorar på grund av könsbaserade stereotyper och historiska fördomar. I teknikbranschen är män dubbelt fler. Inom artificiell intelligens är förhållandet mellan könen fem till ett.

“Big data”, stora datamängder, är det nya guldet och grunden för dagens politiska och affärsmässiga beslut, men den ignorerar ofta skillnaderna mellan könen – eller blundar helt för kvinnorna.

Vi borde alla vara oroade över produkter och tjänster som innefattar ojämlikhet mellan könen redan i ett initialt skede, och därmed digitaliserar patriarkat och kvinnohat.

Vår världs Silicon Valleys får inte bli ett Death Valley, en dödsdal, för kvinnors rättigheter.

Medicinska beslut baserade på data från mäns kroppar inte bara skadar kvinnor; de kan vara direkt dödliga.

Diskrimineringen av kvinnor inom vetenskap och teknik är resultatet av århundraden av patriarkat, diskriminering och skadliga stereotyper. Kvinnor står för bara tre procent av nobelpristagarna i de vetenskapliga kategorierna sedan år 1901. Kvinnor på nätet – inklusive vetenskapsmän och journalister – är ofta måltavla för sexistisk hatretorik och övergrepp som syftar till att tysta och skamma dem.

Men de kommer inte att tystas. Kvinnor och flickor överallt kräver sina rättigheter, och deras ord ekar över hela världen.

Vi behöver åtgärder på flera fronter för att se till att kvinnor och flickor fullt ut kan bidra till världens kunskap genom vetenskap och teknik.

Vi måste bryta ner barriärer – från diskriminerande data till stereotyper som driver bort flickor från att studera vetenskapliga ämnen i tidig ålder.

Alla slags beslutsfattare måste bredda kvinnors deltagande och ledarskap inom vetenskap och teknik, vid behov genom kvotering.

De bör vara kreativa, bredda rekryteringskanalerna och anställa personer med kompetens. Och de måste vara uthålliga. Jämställdhet kommer inte att ske av sig själv; det måste prioriteras och eftersträvas. Detta tillvägagångssätt ger resultat inom Förenta Nationerna, där vi har vår egen strategi för jämställdhet mellan könen bland våra anställda.

Vi behöver också åtgärder för att skapa en trygg digital miljö för kvinnor och se till att såväl förövare av onlineövergrepp som de digitala plattformar som möjliggör dem ställs till svars.

FN arbetar tillsammans med regeringar, civilsamhället, privata sektorn och andra för att skapa en uppförandekod som syftar till att minska den skada som kan uppstå och öka ansvarsskyldigheten på digitala plattformar, samtidigt som man försvarar yttrandefriheten.

Kvinnors rättigheter är inte en lyxvara som kan vänta tills vi löser klimatkrisen, utrotar fattigdom och skapar en bättre värld.

Att investera i kvinnor och flickor är det säkraste sättet att lyfta alla människor, samhällen och länder och uppnå Agendan för hållbar utveckling 2030. Låt oss tillsammans arbeta för en mer inkluderande, rättvis och välmående värld för kvinnor och flickor, män och pojkar, överallt.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19