A-Ö Webbindex

FN: ”Världen ser EU leda vägen”

FN:s generalsekreterare António Guterres har uttryckt sin tacksamhet till Europeiska unionen för dess bidrag till ”våra gemensamma ansträngningar – från klimatåtgärder till hållbar utveckling, från fred och säkerhet till mänskliga rättigheter och jämställdhet”

Då generalsekreteraren talade till media i början av den andra högnivådiskussionen mellan Europeiska Unionen och FN i Bryssel, betonade han behovet av multilateralt samarbete för att möta globala utmaningar, inklusive klimatetförändringar, konflikter och post-pandemisk ekonomisk återhämtning.

En man och en kvinna samtalande i gårdsmiljö.
Detta är den andra dialogen på hög nivå mellan en delegation från FN och en från EU. Foto: UNRIC/Miranda Alexander-Webber

”Den ryska invasionen av Ukraina har skakat regionen och världen. Klimatförändringar förlamar länder som bidragit minst till att orsaka dem. Otaliga människor som flyr konflikt, förföljelse och fattigdom lämnas att dö.”, sade generalsekreteraren och betonade att dessa kriser understryker behovet för multilateralism.

Han pekade på en ojämn ekonomisk återhämtning från covid-19 som en källa till global misstro, särskilt mellan det globala väst och syd, och betonar att vi behöver omvandla det globala finansiella systemet för att rädda de globala målen för hållbar utveckling.

När det gäller klimatförändringarna upprepade han sin uppmaning till en klimatsolidaritetspakt och uppmanade rika länder att mobilisera resurser för att stödja framväxande ekonomi med att minska utsläppen och hålla målet på 1,5°C inom räckhåll. Han välkomnade EU:s ständiga stöd i dessa sammanhang.

Generalsekreteraren underströk också nödvändigheten av internationella åtgärder för ny teknik, inklusive artificiell intelligens, som kräver upprättande av gemensamma övervaknings- och styrningsverktyg för att säkerställa att de tekniska lösningarna tjänar mänskliga rättigheter och vårt gemensamma bästa.

”Världen ser Europeiska unionen hjälpa till att visa vägen,” tillade han, och uttryckte sitt förtroende för EU.

En grupp människor på en gård utomhus. Många officiellt klädda.
FN och dess stöd behövs mer än någonsin, sa Ursula von der Leyen under ett presstillfälle i samband med dialogen på hög nivå mellan FN och EU. Foto: UNRIC/Miranda Alexander-Webber

Mer om högnivådialogen mellan EU och FN

FN-chefen António Guterres och en delegation bestående av FN-tjänstemän deltar i den andra högnivådialogen mellan Europeiska unionen och Förenta nationerna.

Dialogen på hög nivå mellan EU och FN är nu ett årligt evenemang, vilket illustrerar vikten av partnerskapet mellan FN och Europeiska unionen. Diskussionerna kommer att omfatta ett brett spektrum av ämnen, inklusive klimatmålsättningar, fred och säkerhet, den digitala omställningen samt genomförandet av målen för hållbar utveckling och reformer av internationell finansiell omställning.

 

 

 

 

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19