FN/NORDEN: Danmark – Allt fler danskar känner till Millenniemålen

Kännedomen om Millenniemålen bland danskar har fördubblats på en månad. I november 2005 kände en av tio till Millenniemålen och siktet på att halvera fattigdomen innan 2015, men en undersökning från december 2005 visar att 25% av alla danskar nu känner till utvecklingsmålen. Undersökningen visar att en dansk informationskampanj ”Rally with a purpose” , ledd av UNDP:s nordiska kontor, har haft en positiv inverkan.

Undersökningen visade inte bara att ett stort antal danskar känner till Millenniemålen, utan också att 52% av alla danskar tror att bistånd hjälper. Endast 42% trodde de när en liknande undersökning genomfördes i december 2004. (Källa: Urban, februari 7, Udvikling)