Flyg, lilla svala, flyg!

Foto: Flickr / eyesontheroad. CC

Foto: Flickr / eyesontheroad. CC

10.5.2014 – Flyttfåglar av olika arter riskerar alla sina liv många gånger om under sin farliga resa från det kalla Norden till varmare klimat. Stränga vintrar, försenade vårar, öknar och t.om städers starka ljus utgör alla hot – men det största hotet förblir människan.

Då fåglarna korsar kontinenten för de varmare medelhavskusterna och Afrika, är det en resa från vilken miljoner aldrig återvänder. De som inte nöjer sig med Medelhavets kuster måste ta sig över en fara av gigantisk omfattning: Saharaöknen, och under den, Sahelområdet som sträcker breder ut sig över 400 km och fortsätter expandera.

De som klarar sig över öknen möter jaktens faror bl.a. i Nigeria, där människor i området EBok-Boje jagar fåglar överallt där elefantgräset, som fungerar som fåglarnas viloplats, växer. Enligt uppskattingar mister 200 000 svalor sina liv varje år som ett resultat.

Men fåglarna jagas inte bara för mat, utan även för förströelse. Malta är ett av de farligaste områden för flyttfåglar, där de jagats i generationer. Även om ön reglerar användningen av vapen i sin lagstiftning, implementeras lagarna sällan och speciellt större, långsammare fåglar riskerar att dödas på vägen.

Photo: NABUMen den största dödsfällan är Egypten som kallats ”det värsta stället för flytfåglar.” Under sin resa söderut möts de utmattade fåglarna av 700 km nät längs Egyptens kuster, nät som årligen dödar omkring 100 miljoner fåglar av olika arter och har orsakat polemik runtom i världen då de uppdagades.

Som om detta inte vore nog innebär klimatförändringen även en ökande risk genom förändring och förstörelse av häckningsområden och viloplatser. Temperaturskillnader, skövling och översvämningar har även de påverkat flyttfåglarnas chanser för överlevnad. Då fåglarna t.ex. förlorar det område där de oftast slagit sig ned för att vila, äta och samla krafter, orkar de helt enkelt inte fortsätta sin resa.

Den 11 maj firar vi den internationella dagen för flyttfåglar. ”Jag ger mitt fulla stöd för kampanjen för ökad medvetenhet gällande de olika farorna flyttfåglarna möter”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Jag efterlyser större internationella ansträngningar för att fåglarnas naturliga levnadsmiljö och nätverk av viloplatser skall bevaras. Deras överlevnad är en viktig del i den miljö och natur vi alla är beroende av för vår egen överlevnad.”