”Hundratusentals kvinnor skulle kunna räddas”

Hundratusentals kvinnor skulle kunna räddas Photo: Seema Krishnakumar/Flickr (Creative Commons license)Idag, på internationella kvinnodagen, deltar skådespelaren Sissela Kyle i den så kallade barnvagnsmarchen i centrala Stockholm. Marchen vill rikta uppmärksamheten mot att miljoner kvinnor runt om i världen dör på grund av osäkra aborter och bristande mödravård.

RFSU har utsett Sissela Kyle till en av sina fem ambassadörer för kampanjen. Förra året deltog två tusen kvinnor på ett tjugotal orter runt om i landet i ”barnvagnsmarschen” som hoppas väcka både opinion och bidra till ökad medvetenhet. Genom marschen uppmärksammar RFSU kampanjen ”Unite for Women” och den stora mödradödligheten runt om i världen.

I samband med dagens marsch kommer utrikesminister Carl Bildt (M) att uppvaktas. Några av de krav som kommer att presenteras är att Sverige borde avsätta en tiondel av biståndet till att förbättra mödrahälsovården i fattiga länder, och arbeta för att män och kvinnor ska få samma sexuella rättigheter.

– FN satte upp som ett av sina viktigaste mål inför millennieskiftet att färre kvinnor skulle dö i samband med graviditeter, förlossningar och aborter. Även om det hänt en del går det fortfarande väldigt långsamt att förbättra villkoren för miljoner kvinnor, säger Sissela Kyle i sin intervju med Dagens Nyheter.

(Du kan även läsa mer om det femte millenniemålet, förbättra mödrahälsan, via länken i slutet på artikeln)

Hennes och RFSU:s budskap är att Sveriges regering måste göra ännu mer för att frågan ska uppmärksammas internationellt.

Runt 1 000 kvinnor runt om i världen dör varje dag i samband med graviditet och förlossning. Orsaken är såväl bristande mödravård som aborter – dessa utförs oftast under mycket osäkra förhållanden, och av personer som saknar medicinsk utbildning. Bland kvinnor mellan 15 och 19 år är mödradödlighet den vanligaste dödsorsaken.

I Sverige slutar knappt en av 11 000 graviditeter med att kvinnan dör. Det är den lägsta siffran i hela världen. I Iänder som Afghanistan, Somalia och Tchad är det tusen gånger vanligare att gravida kvinnor avlider – där slutar cirka en av tio graviditeter så illa.

Dagens Nyheter skriver mer om Sissela och barnvagnsmarchen: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/hundratusentals-kvinnor-skulle-kunna-raddas

Läs mer om RFSU:s barnvagnsmarch här: http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Unite-for-women/Press/Unite-for-Women-2011/

Mer information om FN:s femte millenniemål: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/millenniemalen/millenniemal-5-forbattra-modrahalsan/

Photo: Seema Krishnakumar/Flickr (Creative Commons license)