A-Ö Webbindex

FN:s chef för mänskliga rättigheter bekymrad över hot mot demonstranter vid universitet i USA

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk säger att han är bekymrad över en rad hårdhänta åtgärder som vidtagits för att skingra och avveckla protester över universitetscampus i USA.

”Yttrandefrihet och rätten till fredliga sammankomster är grundläggande för samhället – särskilt när det råder skarp oenighet i stora frågor, som det finns i relation till konflikten i det ockuperade palestinska territoriet och Israel”, sade Türk.

En man i en talarstol
Volker Türk, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Foto: Eskinder Debebe/UN Photo

De senaste veckorna har tusentals amerikanska universitetsstudenter protesterat mot kriget i Gaza. Storskaliga demonstrationer har också ägt rum på campus i andra länder de senaste dagarna. Många av protesterna har hållits utan incidenter och fortsätter. På ett antal platser har dock protester skingrats eller avvecklats av säkerhetsstyrkor. Hundratals studenter har gripits. Många har därefter släppts, medan andra fortfarande står inför anklagelser eller akademiska sanktioner.

Åtgärder som vidtas av universitetsmyndigheter och brottsbekämpande tjänstemän för att begränsa sådana uttryck måste granskas noggrant, för att säkerställa att sådana åtgärder inte går längre än vad som bevisligen är nödvändigt för att skydda andras rättigheter och friheter, eller för ett annat legitimt syfte, såsom upprätthållande av offentligheten. hälsa eller ordning, sa Türk.

”Jag är oroad över att en del av brottsbekämpande åtgärder på en rad universitet verkar oproportionerliga i sin inverkan”, tillade han.

Türk betonade att antisemitiskt beteende och tal var totalt oacceptabelt och djupt oroande. Anti-arabiskt och anti-palestinskt beteende och tal var lika förkastligt, sade han.

”Anstiftan till våld eller hat på grund av identitet eller synpunkter – vare sig de är verkliga eller antagna – måste starkt förkastas”, sade han. ”Vi har redan sett att sådan farlig retorik snabbt kan leda till verkligt våld.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19