A-Ö Webbindex

FN:s expert på mänskliga rättigheter motsätter sig utlämningen av Assange

FN:s särskilda rapportör om tortyr, Alice Jill Edwards, har uppmanat Storbritanniens regering att stoppa den eventuella utlämningen av Julian Assange till USA.

Ett sista inhemskt överklagande efter en långvarig juridisk strid om utlämnandet av Assanges är planerat att äga rum inför High Court i London den 20-21 februari.

Människorättsexperten uppmanade de brittiska myndigheterna att överväga Julian Assanges överklagande baserat på betydande farhågor om att han, om han utlämnas, skulle riskera behandling som motsvarar tortyr eller andra former av misshandel eller straff.

En man i närbild
Julian Assange. Foto: David G. Silvers, Cancillería del Ecuador/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

”Julian Assange lider av en långvarig och återkommande depressiv sjukdom. Han bedöms riskera att begå självmord. Om han utlämnas kan han hållas kvar i långvarig isolering i väntan på rättegång, eller som intern. Om han döms kan han dömas till upp till 175 års fängelse”, sa Edwards.

Julian Assange står inför 18 brottmålspunkter i USA angående sin påstådda roll i att olagligt erhålla och avslöja hemligstämplade dokument relaterade till nationellt försvar, inklusive bevis som avslöjar påstådda krigsförbrytelser. Han har suttit fängslad i Storbritannien sedan 2019, där han för närvarande hålls fängslad i Belmarsh-fängelset.

”Risken att placeras i långvarig isolering, trots hans osäkra psykiska hälsotillstånd, och att få ett potentiellt oproportionerligt straff väcker frågor om huruvida Assanges utlämning till USA skulle vara förenlig med Storbritanniens internationella åtaganden om mänskliga rättigheter”, sa specialrapportören.

Dr Alice Jill Edwards är specialrapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Särskilda rapportörer är en del av det som kallas de särskilda förfarandena för rådet för mänskliga rättigheter. Specialprocedurexperter arbetar på frivillig basis; de är inte FN-anställda och får ingen lön för sitt arbete. De är oberoende av regering eller organisation och tjänar i sin individuella egenskap.

Läs mer här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19