FN:s kvinnokonvention uppmärksammas på ny webbplats

FN konventionen om avskaffade av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) eller kvinnokonventionen som den också kallas, antogs av FN:s generalförsamling 18 december 1979. Hittills har över 90 % av FN:s medlemsstater förbundit sig att följa den.

Med anledning av konventionens 30:års dag har FN:s nätverk av organsiationer som arbetar för kvinnors rätt och jämlikhet mellan könen, skapat en ny webbplats. Webbplatsen innehåller bland annat bakgrundsinformation om konventionen, audiovisuellt material samt en evenemangskalender.

Besök webbplatsen på: http://www.unifem.org/cedaw30/