Myanmars Rohingya – en av världens mest förföljda minoriteter

Foto: Flickr / Digital.democracy, 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Foto: Flickr / Digital.democracy, 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

29.1.2014 – Dödliga sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och muslimer i Myanmars (tidigare Burma) Rakhine-stat har drivit över 110 000 människor på flykt under de senaste 18 månaderna av våld mellan buddhister och muslimer.

Rohingya-folket, en muslimsk minoritet med ett eget språk (rohingya), hör till de mest förföljda minoriteterna i världen. Myanmars regering ser de uppskattningsvis 800 000 Rohingya som utlänningar och en stor del av den övriga befolkningen ser dem som immigranter från Bangladesh.

FN:s chefer för humanitärt bistånd och mänskliga rättigheter har uttryckt sin djupaste oro över rapporter om alarmerande våld i Rakhine-området, samt dödandet av många civila och en polisman, och har uppmanat myndigheterna att påbörja omedelbara undersökningar.

Enligt säkra källor attackerades 9 Rohingya-män i byn Du Chee Yar Tan av lokala invånare i Rakhine. Detta följdes av sammandrabbningar den 13:e i samma by, under vilka en polissergeant tillfångatogs och dödades av Rohingya-bybor. Samma kväll dödades åtminstone 40 Rohingya, män, barn och kvinnor, av invånare i Rakhine.

”Jag beklagar de spillda människoliven i Du Chee Yar Tan och uppmanar myndigheterna att utföra en komplett och oberoende undersökning, samt försäkra offren och deras familjer om att rättvisa kommer att skipas”, sade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay.

”Genom en snabb respons har regeringen en chans att uppvisa både transparens och ansvarstagande, som stärker demokrati och rättssamhället i Myanmar”, sade Pillay.

Undergeneralsekreteraren för humanitära frågor, Valerie Amos, krävde även en omedelbar undersökning och betonade samtidigt att de arresterades rättigheter måste respekteras.

”Jag ber Myanmars regering vidta alla nödvändiga åtgärder för att trygga säkerheten för de civila, och säkra tillträde för humanitära biståndsarbetare till alla drabbade områden för att bedöma behovet och erbjuda akut bistånd till alla som drabbats av våldet”, sade Amos i sitt uttalande.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Rakhine utgör ett av de största hoten för Myanmars demokratiska reformer och försök till nationell försoning.

UNRIC:s utvalda länkar och bakgrundsdokument:

UNRIC Library Backgrounder – Myanmar: http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/myanmar_eng.pdf
UN expert on Myanmar calls on Government to clarify reports of clashes in northern Rakhine State (17 January 2014): http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14178&LangID=E
UN Human Rights, country page – Myanmar: http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx