Samernas självbestämmanderätt, land- och resursrättigheter synas av FN

Sami. Photo Flickr Harvey Barrison 2.0 Generic CC BY SA 2.0

Sami. Photo Flickr Harvey Barrison 2.0 Generic CC BY SA 2.0

24.8.2015 – Samernas situation i Finland, Sverige och Norge kommer att undersökas av FN:s specialrapportör för ursprungsfolkens rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, under en tredagarskonferens ordnad av samernas parlamentariska råd i Hemavan, Sverige, den 25.-27 augusti.

Specialrapportörens deltagande i konferensen ses som ett officiellt besök i sameregionen, vars folk fortsätter att leva inom sitt territorium som sträcker sig över flera statsgränser.

Victoria Tauli Corpuz. Photo OHCHR”Besöket erbjuder en unik möjlighet att bedöma nyckelfrågor gällande samernas självbestämmanderätt omkring Sápmiregionen – däribland deras rätt till land, vatten och naturresurser. Jag kommer även att se över ärenden gällande ungdomar och barn, som till exempel utbildning och språk”, säger Tauli-Corpuz.

”Jag kommer också att undersöka hur rekommendationerna som gjordes av min företrädare, James Anaya, efterföljts efter att han besökte Finland år 2010”, noterar Tauli-Corpuz.

Under sitt besök kommer hon att möta samerepresentanter från såväl sametingen och regeringsrepresentanter från Norge, Sverige och Finland. Hon kommer även att träffa icke-statliga organisationers representanter och Samerådet för att diskutera frågor som sträcker sig över landsgränser och berör samerna i de olika nordiska länderna.

Tidigare i år vädjade det finska Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio till FN för att få de finska myndigheterna att erkänna ursprungsfolkens rättigheter i landet, och uttryckte sin ”extrema besvikelse” över att ILO:s konvention från 1989 för ursprungsfolk och stamfolks rättigheter fortfarande inte undertecknats av Finland.

Specialrapportören kommer att presentera en rapport med slutledningar och rekommendationer i samefrågan inför FN:s råd för mänskliga rättigheter nästa år.