FN:s specialsändebud för ungdomar lanserar FN plattform för ungdomar på nätet

Youth envoy

Youth envoy

5 september 2013- Idag lanserar FN:s specialsändebud för ungdomar, Ahmad Alhendawi en webbplattform för ungdomar  i New York

I en intervju med Internal Voices, frågades Ahmad Alhendawi om ungdomars engagemang i FN. ”Att engagera ungdomar i post-2015 utvecklingsagendan är avgörande. Jag ser agendan mer som ett kontrakt för gemensamma åtaganden för de följande 15 åren och jag uppmanar ungdomar att anpassa sitt arbete samt delta i att forma den nya agendan”, sade Ahmad Alhendawi.  

Webbsidans huvudsyfte är att fungera som ett informationscentrum för ungdomar. Sidan förser information om de olika FN organens arbete tillsammans med och för ungdomar. Webbsidan fungerar enligt one-stop-shop principen för all ungdomsrelaterad verksamhet och alla ungdomsrelaterade möjligheter inom FN. Sidan är en plattform för ungdomar, ungdomsorganisationer och ungdomsaktivister för att lära sig om FN:s arbete kring och med ungdomar. Lanseringen sker med Ban Ki-moon i spetsen i och med hans engagemang i ungdomsfrågar och möjligheterna att engagera ungdomar i olika FN organ.

Besök den nya webbsidan på www.un.org/youthenvoy