UNHCR välkomnar avtal mellan Frankrike och Storbritannien

08 07 2015France Calais

08 07 2015France Calais

21.8.2015 – FN:s flyktingorgan  UNHCR välkomnar överenskommelsen mellan Frankrike och Storbritannien om situationen i Calais. Omkring 3000 migranter och flyktingar bor i ”djungeln” i hopp om att ta sig över till Storbritannien.

”Jag uppskattar att den franska och brittiska regeringen har tagit ett gemensamt steg för att åtgärda den komplicerade situationen i Calais”, sade högkommissarien för flyktingar, António Guterres, i ett pressmeddelande. ”Jag välkomnar speciellt den humanitära sidan av handlingsplanen, och instämmer med vikten av att bekämpa smugglings- och traffickingnätverk som utnyttjar sårbara individer.”

Som en del av den nya handlingsplanen kommer brittisk polis att utplaceras i Calais för att bekämpa smugglare, och ett nytt kommando- och kontrollcenter kommer att upprättas.

För att smugglarna skall kunna bekämpas effektivt, måste antalet lagliga vägar för att ta sig in i Europa öka, betonar Guterres. Människorättsorganisationer har redan uttryckt sin oro för att ytterligare stängsel och övervakning i Calais endast kommer att leda till att migranter och flyktingar åter tvingas förlita sig på smugglare, och finna nya rutter för att ta sig över.

”Många av dem i Calais är berättigade till internationellt skydd och har kommit från Afghanistan, Eritrea, Somalia, Sudan och Syrien. Vi ser fram emot ett ökat samarbete med Frankrike och Storbritannien för att stödja ansträngningarna för att finna lösningar för dessa människor”, fortsatte högkommissarien.

UNHCR välkomnar speciellt de utlovade åtgärderna för förbättrade levnads- och mottagningsförhållanden i Nord-Pas-de-Calais –regionen, och de samtidiga ansträngningarna för att åtgärda asyl- och bosättningsfrågor. Handlingsplanen riktar sig mot de mest sårbara i Calais och innefattar det snabbt ökande antalet kvinnor och barn.

”Calais förblir ett symptom av bredare flykting- och migrationsflöden, och UNHCR hoppas på robusta åtgärder för att implementera den europeiska migrationsagendan och finna effektiva former av internationellt samarbete mellan ursprungs-, transit- och mottagarländer”, avslutade Guterres.